News

EU for Innovation participating in Pirate Summit

Last week, two of our team members took part at the PIRATE Summit in Cologne, Germany. This one of a kind, yearly conference gathers early stage start-up founders, investors and corporate executives from over 70 different nationalities, for three days in an old scrapyard.

Our team members, Sarah and Erkens where there to present the EU for Innovation project, create connections and bring back international linkages for the Albanian innovation ecosystem.

Have a look at their pictures from the event!

Javën e kaluar, dy anëtarë të ekipit tonë morën pjesë në Samitin e Piratëve në Këln, Gjermani.

Kjo konferencë e veçantë në llojin e saj, mbledh çdo vit, për tre ditë në një magazinë të vjetër, themelues startup-esh, investitorë dhe drejtues korporatash nga më shumë se 70 vende të ndryshme të botës.

Anëtarët e ekipit tonë, Sara dhe Erkens, ishin atje për të prezantuar projektin BE për Inovacionin dhe për të krijuar lidhje për ekosistemin shqiptar të inovacionit me atë ndërkombëtar.

Hidhini një sy, foto-përshtypjeve të tyre nga eventi i javës së shkuar!

“Innovation Strategy Sprint” with Tirana’s Municipality representatives
February, 2022

“Innovation Strategy Sprint” with Tirana’s Municipality representatives

A core team at Tirana’s Municipality has worked on the “Innovation Strategy Sprint” this week, with the support of Board of Innovation and enabled by EU for Innovation. The team envisions to become innovation enabler, transform the institution into an innovation engine that does not only drafts policies, but supports and monitors implementation, works with […]

View more
3<sup>rd</sup> EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next
February, 2020

3rd EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next

This time at EIIU TALKs, we had the pleasure to have Erik Boer – CEO of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) | CEO Startup Village and Dr. Mirjam Leloux – Director of Technology Transfer at the University of Amsterdam (UvA), as guest speakers to deliver talks under the theme: “The changing university and its impact […]

View more
Loading
footer logo