news

We Make Future International Roadshow in Albania

We are happy to have supported and participated at ‘We Make Future’ International Roadshow in Albania, together with inspiring speakers, companies, investors, start-ups and talented professionals and artists. This was a concrete chance for the audience to meet like-minded people and become part of an international entrepreneurial and innovative community.

The WMF International Roadshow happens in 29 countries and aims to create a global network, that is capable to detect cutting-edge solutions to global issues through technological and digital innovation. It consciously embraces digital tools and considers innovation, accessibility, and equality as key values for the modern world.

15 Albanian start-ups got to present in front of a jury composed of national and international representatives. The jury selected 3 best pitches with highest potential as winners of this competition, who will have the chance to join the WMF Festival on Tech and Digital Innovation at Rimini, Italy.

Congratulations to Codon, LekoTech and ConsciESG!

Jemi të lumtur që kemi mbështetur dhe marrë pjesë në Roadshow Ndërkombëtar ‘We Make Future’ në Shqipëri, së bashku me folës frymëzues, kompani, investitorë, startup-e, profesionistë të talentuar dhe artistë. Kjo ishte një mundësi konkrete për audiencën për të takuar njerëz me të njëjtin mendësi dhe për t’u bërë pjesë e një komuniteti ndërkombëtar sipërmarrës dhe inovativ.

WMF International Roadshow zhvillohet në 29 vende dhe synon të krijojë një rrjet global, i cili është i aftë të zbulojë zgjidhjet më të fundit për çështjet globale përmes inovacionit teknologjik dhe dixhital. Ai përqafon me vetëdije mjetet dixhitale dhe e konsideron inovacionin, aksesibilitetin dhe barazinë si vlera kyçe për botën moderne.

15 start-ups shqiptarë prezantuan përpara një jurie të përbërë nga përfaqësues kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Juria përzgjodhi 3 prezantimet më të mira, me potencialin më të lartë si fitues të këtij konkursi, të cilët do të kenë mundësinë të bashkohen në Festivalin WMF mbi Teknologjinë dhe Inovacionin Dixhital në Rimini, Itali.

Urime për Codon, LekoTech dhe ConsciESG!

“Innovation Strategy Sprint” with Tirana’s Municipality representatives
February, 2022

“Innovation Strategy Sprint” with Tirana’s Municipality representatives

A core team at Tirana’s Municipality has worked on the “Innovation Strategy Sprint” this week, with the support of Board of Innovation and enabled by EU for Innovation. The team envisions to become innovation enabler, transform the institution into an innovation engine that does not only drafts policies, but supports and monitors implementation, works with […]

View more
Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania
May, 2021

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania

In the last days leading to the end of Europe Weeks 2021, European Union in Albania Ambassador Luigi Soreca, along with the accompanying Member States Ambassadors, made two stops to EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania. First, they visited Nena Farm in Lukove, where they tasted and tried the high-quality olive […]

View more
Loading
footer logo