news

Visit of EU Ambassador Christiane Hohmann to Alpine Bees

EU for Innovation is a proud supporter of Alpine Bees since 2019. This start-up is a family business, that produces high quality honey through traditional and innovative harvesting and beekeeping methods. They started this activity with only 3 beehives and nowadays they have 160!

EU Ambassador Christiane Hohmann, visited today the premises of Alpine Bees and expressed that this is a great example that shows the support coming from Team Europe to young innovative entrepreneurs in Albania. “Like bees that need a clean environment to give a better product, we are working to create an environment where young Albanians can bring to life their ideas”.

EU for Innovation është krenar që ka mbështetur Alpine Bees që prej vitit 2019. Ky startup është një biznes familjar, që prodhon mjaltë me cilësi të lartë përmes metodave tradicionale dhe novatore të vjeljes dhe bletarisë. Ata e kanë nisur këtë aktivitet me vetëm 3 koshere bletësh dhe tashmë kanë 160!

Ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann, vizitoi sot ambjentet e Alpine Bees dhe u shpreh se ky është një shembull shumë i mirë që tregon mbështetjen e ardhur nga Team Europe për sipërmarrësit e rinj dhe novatorë në Shqipëri. “Ashtu si bletët që kanë nevojë për një mjedis të pastër për të dhënë një produkt më të mirë, ne po punojmë për të krijuar një mjedis ku të rinjtë shqiptarë mund të realizojnë idetë e tyre”.

Fireside chat with Dianna Yau, Product Manager at Facebook
December, 2019

Fireside chat with Dianna Yau, Product Manager at Facebook

A bit of yesterday’s meetup with the participation of 35 representatives of startups, companies and active organisations in Albania. It was an interactive Fireside chat, discussing different topics and challenges of the startup world from different perspectives. This time, Dianna Yau, Product Manager at Facebook, was our guest. She answered different questions from the Uplift accelerator […]

View more
JAVA Bootcamp live-session, Korça
October, 2020

JAVA Bootcamp live-session, Korça

After weeks of online training, the JAVA Bootcamp had its first live-session, last Saturday in Korça. It was great finally meeting the participants with the trainers, and although the anti-COVID measures limited the interaction with each other, the energy and involvement in the training could be felt. Thank you all for a great weekend and […]

View more
Loading
footer logo