News

Universities Introductory Workshop

The first workshop organised by EU for Innovation gathered for a day representatives from public & private universities and governmental agencies to discuss on the role they can all play in developing more sustainable structures to support entrepreneurship, innovation and eventually startups creation in Albania.

Productive discussions were held regarding the current innovation ecosystem, the role of universities within this system, their drivers and challenges they face.

After the presentation of some best-practice examples of successful university affiliated incubators, the participants worked in groups/world-cafe format, on finding solutions towards entrepreneurship promotion, incubation & technology transfer as well as industry collaboration.

Finally, some joint project ideas and next steps towards cooperation & coordination we re-elaborated.

Thank you to all participants for this fruitful day!

Seminari i parë i organizuar nga ‘BE për Inovacionin’ mblodhi për një ditë përfaqësues të universiteteve publike e private dhe agjencive shtetërore, për të diskutuar mbi rolin e tyre në zhvillimin e strukturave të qëndrueshme për mbështetjen e sipërmarrjes, inovacionit dhe eventualisht krijimin e startup-eve (bizneseve të reja) në Shqipëri.

Diskutime produktive u mbajtën në lidhje me gjendjen aktuale të ekosistemit të inovacionit, rolin e universiteteve brenda këtij sistemi, nxitjet dhe sfidat me të cilat ata përballen.

Pas prezantimit me disa shembuj ndërkombëtarë të inkubatorëve të suksesshëm të lidhur me universitetet, pjesëmarrësit punuan në grupe në gjetjen e zgjidhjeve për promovimin e sipërmarrjes, inkubacionin, transferimin e teknologjisë si dhe bashkëpunimin me industrinë.

Së fundi, u zhvilluan disa projekt-ide të përbashkëta dhe u shtjelluan hapat e ardhshëm për bashkëpunim dhe koordinim të mëtejshëm.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për këtë ditë të frytshme!

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania
May, 2021

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania

In the last days leading to the end of Europe Weeks 2021, European Union in Albania Ambassador Luigi Soreca, along with the accompanying Member States Ambassadors, made two stops to EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania. First, they visited Nena Farm in Lukove, where they tasted and tried the high-quality olive […]

View more
3 other student teams join Connect IT
March, 2021

3 other student teams join Connect IT

We would like you to meet with three student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the real estate company Future Home Real Estate. They’re all students in their 3rd year of Bachelor studies, but they come from different Albanian universities. Amanda Kazaferi, Dea Duro, […]

View more
Loading
footer logo