News

Publer and MinerAL, two Albanian start-ups at Global Entrepreneurship Week in North Macedonia

EU for Innovation was part of the Global Entrepreneurship Week in North Macedonia!

We made it possible for two Albanian start-ups Publer and MinerAL, to be present at the event and were also represented at the open discussion by our Entrepreneurship Ecosystem Enabler, Erkens.

Glad to have been part of this event who aims to create one connected data-driven ecosystem and share the best practices from the Balkans!

BE për Inovacionin ishte pjesë e Javës Globale për Sipërmarrjen në Maqedoninë e Veriut!

Mundësuam dy startup-e shqiptare Publer dhe MinerAL, të ishin të pranishëm në këtë aktivitet dhe gjithashtu u përfaqësuam në diskutimin e hapur nga Erkensi, pjesëtar i skuadrës sonë.

Jemi të gëzuar që ishim pjesë e këtij aktiviteti i cili synon të krijojë një ekosistem të drejtuar nga të dhënat dhe të shkëmbejë praktikat më të mira nga Ballkani!

Connect IT student team for VERO Home Real Estate
January, 2022

Connect IT student team for VERO Home Real Estate

We want to start this year by presenting you a student-team, part of the 2nd batch of Connect IT, who have been working on their appointed tech-solutions for VERO Home Real estate. Meet Nigela Roci, Anxhela Hala, Viola Kapaj and Berjana Bakaj, students in their 3rd year of B.A studies in Business Economics at the […]

View more
European Research and Innovation Days
October, 2020

European Research and Innovation Days

For the first time this year Albania was part of the annual EU Research & Innovation Days (22-24 September 2020)! EU for Innovation was a supporter of the event, which brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond. Over 120 people participated […]

View more
Loading
footer logo