news

Tirana Inc. Official Kick-off

The Tirana Inc. Multi-university Incubation programme was officially launched on Thursday, 29th of April, through an online event, which was also livestreamed on Facebook.

During the live kick-off, the attendees and viewers had the chance to learn more about the launch of applications for student start-ups, to join the Tirana Inc. programme; what to expect from the 10 weeks of the incubation programme; get to know the five founding partner universities and learn more from the experience of two Albanian start-ups: Three-Sixty and I-Move, the way their ideas emerged, what kind of support they had received and wish incubators could provide in the future.

A highlight of this event was the presence of Mr. Mario Mariani, Head of Cooperation EU Delegation to Albania. He applauded Tirana Inc. as a joint initiative of 5 different universities. “The strength of this joint initiative, is very much that it is bringing together and sharing resources, creating networks among the participating universities, and creating economies of scale”, he said.

Finally, under the slogan “EUROPE IS HERE” he mentioned that the EU is putting more emphasis and support on Innovation, Digital Transformation and Green Agenda.

If you couldn’t join the event, you can watch its recording through the link:

https://fb.watch/5bCCyD_fM2/

Programi i inkubacionit multi-universitar, Tirana Inc. filloi zyrtarisht të Enjten, 29 Prill, përmes një eventi online, e cila u transmetua gjithashtu në kohë reale në Facebook.

Gjatë fillimit të drejtpërdrejtë, të pranishmit dhe shikuesit patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth fillimit të aplikacioneve për startup-et e studentëve, për t’u bashkuar me programin Tirana Inc.; çfarë të presin nga 10 javët e programit të inkubacionit; u njohën me pesë universitetet partnere themeluese si dhe mësuan nga përvoja e dy start-up-eve shqiptare: Tre-Gjashtëdhjetë dhe Unë-Lëviz, mënyra se si u shfaqën idetë e tyre, çfarë lloj mbështetje kishin marrë dhe inkubatorët që mund të japin në të ardhmen.

Për t’u përmendur gjithashtu ishte prania e Z. Mario Mariani, Shefi i Bashkëpunimit i Delegacionit të BE-së në Shqipëri. Ai e duartrokiti Tirana Inc. si një iniciativë të përbashkët të 5 universiteteve të ndryshme. “Fuqia e kësaj iniciative të përbashkët është shumë, pasi ajo po bashkon dhe po ndan burimet, krijimin e rrjeteve midis universiteteve pjesëmarrëse dhe krijimin e ekonomive të shkallës”, tha ai.

Së fundmi, nën moton “EVROPA ESHTË KËTU” ai përmendi se BE po i kushton më shumë theks dhe mbështetje Inovacionit, Transformimit Dixhital dhe Agjendës së Gjelbër.

Në rast se e humbët eventin, mund të shihni regjistrimin nëpërmjet link-ut:

https://fb.watch/5bCCyD_fM2/

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0
November, 2020

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers. The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, […]

View more
1st team of students _ Connect IT
February, 2021

1st team of students _ Connect IT

We’re very proud to finally present you our latest support intervention Connect IT, a program that aims to connect Albanian students to industry players, that want to digitize business processes. Stiljano Ruci, Xhuliano Ageja, Flavio Doko, Dionis Cura, Brisilda Runa and Andrea Ranxha from Universiteti Polis, are the first team of students that have been […]

View more
Loading
footer logo