news

Tirana Inc. Demo Day – Postponed

We regret to inform you that, unfortunately, due to major reasons, we took the decision to postpone Tirana Inc. Demo Day for early 2022!

We want to properly showcase all the hard work, efforts and enthusiasm, that the student start-up teams, coaches, mentors and the entire Tirana Inc. community has put into the programme. The current Covid-19 situation in Albania and elsewhere has imposed many changes (some of them last minute), making it hard to achieve our objective.

We remain hopeful that the situation will change for the better, allowing us to organize this celebration day and achieved milestone of Tirana Inc. in the best way possible.

We are also very confident that you will remain as supportive and committed to Tirana Inc. as you have been throughout this entire time. Thank you for your continuous support and for your understanding!

Me keqardhje ju informojmë se, për fat të keq, për arsye madhore, morëm vendimin për shtyrjen e Tirana Inc. Demo Day për fillim të vitit 2022!

Ne duam të shfaqim siç duhet të gjithë punën e palodhur, përpjekjet dhe entuziazmin që ekipet startup-e të studentëve, trajnerët, mentorët dhe i gjithë komuniteti Tirana Inc. ka vënë në program. Situata aktuale Covid-19 në Shqipëri dhe kudo ka imponuar shumë ndryshime (disa prej tyre në minutën e fundit), duke e bërë të vështirë arritjen e objektivit tonë.

Ne mbetemi me shpresë se situata do të ndryshojë për mirë, duke na lejuar të organizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme këtë ditë festimi dhe arritjen e Tirana Inc.

Ne kemi gjithashtu shumë besim se ju do të qëndroni po aq mbështetës dhe të përkushtuar ndaj Tirana Inc. siç keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe. Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe për mirëkuptimin tuaj!

Apply now for Uplift programme, 4th edition
August, 2022

Apply now for Uplift programme, 4th edition

EU for Innovation as an official supporter of the 4th edition of @uplift.al encourages all start-ups and aspiring entrepreneurs with an innovative idea to apply!   Why join?! ? 3 months complex acceleration program ? €17K cash prize for the best teams ? Mentoring by 50+ top industry experts ? Study trip to Slovakia & […]

View more
2 other student teams join Connect IT
April, 2021

2 other student teams join Connect IT

We would like you to meet two student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the “Cheer Chews” brand, the only Albanian company that produces organic dog chews. Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty and […]

View more
Loading
footer logo