news

The Future of Universities Masterclass

On Thursday June 24th, “The Future of Universities” Masterclass was brought to lecturers, researchers, leadership officials of Albanian Universities by UIIN [University Industry Innovation Network] and Crazy Town, with the support of EU for Innovation.

The aim was to share knowledge and (re-)design and co-create a vision for the future of higher education, highlighting its potential roles and functions, specifically related to entrepreneurship education and innovative pedagogies.

The session kick-started with a bit of theory, followed by an insight into the minds of global leaders, and an active discussion by the participants, related to the future of universities in Albania.

The attendees were triggered to think on the skills required to span the boundaries of universities and become a changemaker in their university. Finally, the European Spanning Boundaries Program, that a few selected Albanian university teams will join, was briefly introduced.

During the masterclass, Director of “National Agency for Scientific Research and Innovation” Ms. Mirela Muca, announced that now Albania is also a member EUREKA – the world’s biggest public network for international cooperation in Research & Development, and innovation, present in over 45 countries.

Të enjten, më 24 qershor, u mbajt nga UIIN dhe Crazy Town, me mbështetjen e BE për Inovacionin, Masterklasa “E Ardhmja e Universiteteve” drejtuar lektorëve, studiuesve dhe zyrtarëve në pozicione drejtuese, pranë universiteteve shqiptare.

Qëllimi i saj ishte të ndajë njohuri për të (ri)hartuar dhe bashkë-krijuar një vizion për të ardhmen e arsimit të lartë, duke pikasur rolet dhe funksionet e tij të mundshme, të lidhura në mënyrë specifike me edukimin e sipërmarrjes dhe pedagogjitë inovative.

Takimi filloi me pak teori, ndjekur nga një vështrim në mendjet e udhëheqësve globalë dhe një diskutim aktiv me pjesëmarrësit lidhur me të ardhmen e universiteteve në Shqipëri.

Të pranishmit u nxitën të mendonin për aftësitë e nevojshme, për të shtrirë kufijtë e universiteteve dhe për t’u bërë një agjent i ndryshimit në universitetet e tyre. Në fund, u prezantua shkurtimisht Programi Evropian ‘Spanning Boundaries’, ​​të cilit do t’i bashkohen edhe disa ekipe universitare shqiptare.

Gjatë Masterklasës, Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, Znj. Mirela Muca, njoftoi që së fundmi Shqipëria është bërë vend anëtar i EUREKA – rrjetit më të madh publik në botë, për bashkëpunimin ndërkombëtar të kërkimit, zhvillimit dhe inovacionit, i pranishëm në mbi 45 vende.

2 other student teams join Connect IT
April, 2021

2 other student teams join Connect IT

We would like you to meet two student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the “Cheer Chews” brand, the only Albanian company that produces organic dog chews. Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty and […]

View more
Immortelle – The power of medicinal plants
October, 2021

Immortelle – The power of medicinal plants

Through these pictures, we are transported for a few minutes at the fields where Immortelle happens, another winning start-up of Challenge Fund 4th Call. Immortelle focuses in creating a movement that supports the cultivation of premium quality medicinal & aromatic plants in the villages located near Tirana city. The next stage of this enterprise is […]

View more
Loading
footer logo