news

TechChill Milano x EU for Innovation

Hey Albanian innovation community, great news for you!

We’ve partnered up with TechChill Milano and we’re offering you a 20% discount, if you buy now your tickets for September!

Use the discount code: EUforInnoxTechchill and secure a 20% discount for all tickets (attendee, investor, executives, except the student one!). You can get your pass to use In Person & Digital or Digital Only.

What are you waiting for? Get your ticket here:  https://www.techchillmilano.co/early-bird-passes

Përshëndetje komuniteti inovativ Shqiptar, lajme të shkëlqyera për ju!

Ne kemi bashkëpunuar me TechChill Milano dhe ju ofrojmë një zbritje 20% nëse i blini tani biletat tuaja për muajin Shtator!

Përdorni kodin e zbritjes: EUforInnoxTechchill dhe siguroni një zbritje prej 20% për të gjitha biletat (të pranishmit, investitorët, drejtuesit, përveç atij studentor!). Mund ta merrni biletën tuaj për ta përdorur Fizikisht & Dixhitalisht ose vetëm Dixhitale.

Çfarë po prisni? Merrni biletën tuaj këtu: https://www.techchillmilano.co/early-bird-passes

Welcome to the 3<sup>rd</sup> Challenge Fund Bootcamp
September, 2020

Welcome to the 3rd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the third Bootcamp of the Challenge Fund. This Bootcamp was different from the other two because it was virtual. Nevertheless, this is the pre-final evaluation level to select the Challenge Fund winners from the third call. On this level the jury composed of local and international experts evaluate the commitment and competencies of […]

View more
Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies
March, 2022

Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies

We’re back with two student teams, part of the Connect IT programme, who have been working on tech-solutions for two travel agencies, for the past month. The first team is built of five, 3rd year students, studying Business Informatics at the Faculty of Economics, University of Tirana. Era Bilcari, Benita Fusha, Rovena Dikellari, Teodora Plaka […]

View more
Loading
footer logo