news

“Summer Hack ‘n Camp” Hackathon organized by Lufthansa Industry Solutions

During the last weekend of June, Lufthansa Industry Solutions in Albania organized its first “Summer Hack ‘n Camp” Hackathon, where teams of participants, experienced in coding, tried to come up in less than 48 hours with sustainable ideas and a MVP, which would support further the tourism development of Albania.

EU for Innovation, among other ecosystem actors, was an official community partner of the Hackathon and was represented in the event’s jury by Patrik Fetahaj, Advisor for Start-up Promotion.

On the final day, four teams pitched their ideas to the jury and competed for the prize pool of € 6,000. EU for Innovation was pleased to provide the exclusive participation in the upcoming Growpreneur Acceleration programme to one of the winning teams.

Gjatë fundjavës së fundit të Qershorit, Lufthansa Industry Solutions në Shqipëri, organizoi Hackathon-ën e saj të parë “Summer Hack ‘n Camp”, ku ekipet pjesëmarrëse, të cilët kishin eksperiencë në kodim, u përpoqën që në më pak se 48 orë, të krijonin ide të qendrueshme dhe një MVP, e cila do të mbështesë me tej zhvillimin e turizmit në Shqipëri.

EU for Innovation, mes aktorëve të tjerë të ekosistemit, ishte një partner komuniteti zyrtar i Hackathon-ës dhe u përfaqësua në jurinë e eventit nga Patrik Fetahaj, Këshilltar për Promovimin e Startup-eve.

Në ditën finale, katër ekipe prezantuan idetë e tyre para jurisë dhe konkurruan për grupin e çmimeve prej 6,000 €. EU for Innovation ishte e kënaqur t’i ofrojë njërit prej ekipeve fituese pjesëmarrjen ekskluzive në programin e ardhshëm Growpreneur Acceleration.

ISPA Pitching event for Edipack
November, 2021

ISPA Pitching event for Edipack

The first Pitching event with the Industry Start-up Partnership Accelerator occurred, between Edipack – the largest carton box manufacturer in Albania and three start-ups – AlMoTech, WebProm and Pi Albi Saraci. Three solutions were pitched to the company – mainly addressing the strengthening the online presence of the brand and order management facility. The winning […]

View more
ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch
October, 2020

ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch

On Tuesday, ‘ICT HUB KORÇA’, an EU for Innovation and Municipality of Korça initiative, launched the “JAVA Training Bootcamp”. This intensive, 4-week training in JAVA programming will give to 15 young people, coming from the city of Korça and the nearby region, the possibility to strengthen their ICT skills and deepen their knowledge in programming […]

View more
Loading
footer logo