news

sTARTUp Day 2021 Conference, Tartu/ Estonia

Two representatives from EU for Innovation had the chance to attend sTARTUp Day 2021, the most start-up minded business festival, last week!

After a long time without any physical events, we were looking forward to connect to new people, attend talks, get inspired and explore new opportunities for the Albanian ecosystem, while representing Albania and EU for Innovation project.

During the conference, our colleagues attended sessions discussing the future of cities, sustainability and how to improve management skills. At the same time, they were able to listen to pitches and discuss opportunities with ecosystem builders, accelerators and investors, to whom they also introduced AlbaniaTech, the first online platform of Albania’s innovation community.

Hopefully, next year, representatives of the Albanian start-up ecosystem will be able to join upcoming conferences, since this time it wasn’t possible due to the recent travel restrictions for Albanian citizens.

Dy përfaqësues nga BE për Inovacionin patën rastin të marrin pjesë në sTARTUp Day 2021, festivali i biznesit me mendësinë më të madhe sipërmarrëse, javën e kaluar!

Pas një kohe të gjatë pa asnjë ngjarje fizike, ne mezi prisnim të lidheshim me njerëz të rinj, të ndiqnim bisedime, të frymëzoheshim dhe të eksploronim mundësi të reja për ekosistemin shqiptar, ndërsa përfaqësonim Shqipërinë dhe projektin BE për Inovacionin.

Gjatë konferencës, kolegët tanë ndoqën sesionet ku diskutuan të ardhmen e qyteteve, qëndrueshmërinë dhe mënyrën e përmirësimit të aftësive menaxhuese. Në të njëjtën kohë, ata ishin në gjendje të dëgjonin prezantimet dhe të diskutonin mundësitë me ndërtuesit e ekosistemeve, përshpejtuesit dhe investitorët, të cilëve u prezantuan gjithashtu AlbaniaTech, platforma e parë online të komunitetit të inovacionit të Shqipërisë.

Shpresojmë që vitin e ardhshëm, përfaqësuesit e ekosistemit të startup-eve shqiptare do të jenë në gjendje të bashkohen në konferencat e ardhshme, pasi këtë herë nuk ishte e mundur për shkak të kufizimeve të fundit të udhëtimit për qytetarët shqiptarë.

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0
November, 2020

Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0

On November 3, EU for Innovation in collaboration with Preneurz Amsterdam launched the “Entrepreneurship Experiential Learning Programme: Teach the Teacher Masterclass 2.0” to an audience comprised of Albanian university lecturers and researchers. The virtual event started with two inspirational talks: first by Rutger Siebenga, coordinator of the Minor Entrepreneurship at Amsterdam University of Applied Sciences, […]

View more
Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies
March, 2022

Connect IT student teams for “Anza Travel” and “Sole Travel and Tours” agencies

We’re back with two student teams, part of the Connect IT programme, who have been working on tech-solutions for two travel agencies, for the past month. The first team is built of five, 3rd year students, studying Business Informatics at the Faculty of Economics, University of Tirana. Era Bilcari, Benita Fusha, Rovena Dikellari, Teodora Plaka […]

View more
Loading
footer logo