News

Start-up Law Consultation Meeting

We were happy to see so much interest and vigour during the last open discussion on the challenges start-up companies face & possible solutions/ incentives to be considered in the new Law on Innovative Start-ups in Albania.

Start-up community & university representatives, policy makers & young creative people, all gathered to share their opinions with our experts Dovydas and Elion, who are advising the Minister of State for Protection of Entrepreneurship in the initiative for formulating the legal framework for start-ups.

Thanks to everyone who actively participated!

Jemi të lumtur që pamë kaq shumë interes dhe energji pardje, gjatë diskutimit të hapur mbi sfidat me të cilat përballen start-up-et dhe zgjidhje të mundshme për t’u marrë në konsideratë në ligjin e ri për start-up-et inovative në Shqipëri.

Përfaqësues të startup-eve dhe universiteteve, politikëbërës dhe të rinj kreativë u mblodhën për të ndarë pikëpamjet e tyre me ekspertët tanë Dovydas dhe Elion, të cilët do të këshillojnë Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes në iniciativën për të formuluar një kornizën ligjore për start-up-et në Shqipëri.

Faleminderit të gjithëve që morën pjesë në mënyrë aktive në aktivitet!

Flexible Start-up Support Workshop on Sustainable Business Development
February, 2020

Flexible Start-up Support Workshop on Sustainable Business Development

Flexible Start-up Support Accelerator welcomed workshop No.2 in Sustainable Business Development held by our amazing expert Mr. Boris Golob. The workshop was followed by an intensive training session from the incredible Edona Bilali. We would like to thank all the participating startups for dedicating their time and effort during late evenings and long weekends! Looking forward to seeing […]

View more
KODO – the programming academy that provides knowledge for coding and technology
November, 2021

KODO – the programming academy that provides knowledge for coding and technology

KODO is a programming academy by the Challenge Fund ISO winner, Division5, set up for young programmers to deepen their knowledge of programming languages in the latest technologies in the market. Conceived as a space where the programming community can grow, strengthen and collaborate with the best software companies in the national and international market. […]

View more
Loading
footer logo