news

Spanning Boundaries Training Programme – Second cohort

Remember the Spanning Boundaries Project, an initiative co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union? https://www.spanning-boundaries.eu/

The second cohort of the Spanning Boundaries Training Programme is less than 2 months away from finalization. With over 60 professionals of 10 different nationalities participating in the training sessions, 5 of them are of Albanian nationality. These professionals come from a variety of public and private institutions, such as: the Faculty of Architecture at the Polytechnic University of Tirana, Barleti University, Polis University, Tech360 and the Center Science and Innovation for Development.

All participants seem to agree when pointing out a notorious lack of collaboration between universities and businesses in Albania, as well as the need for a solid, widely accepted, quadruple helix model in the country.

The participation of the Albanian professionals is powered by EU for Innovation and facilitated though the direct support of UIIN [University Industry Innovation Network], one of the partners behind the organization of the Spanning Boundaries Project.

E mbani mend projektin “Spanning Boundaries”, një iniciativë e bashkëfinancuar nga programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian? https://www.spanning-boundaries.eu/

Kohorti i dytë i Programit të Trajnimit “Spanning Boundaries” është më pak se 2 muaj larg përfundimit të tij. Më shumë se 60 profesionistë të 10 kombësive të ndryshme po ndjekin sesionet e trajnimit, ndër të cilët 5 janë të kombësisë shqiptare. Këta profesionistë vijnë nga një mori institucionesh shtetërore dhe private në Tiranë, si: Fakulteti i Arkitekturës në Universitetin Politeknik të Tiranës, Universiteti Barleti, Universiteti Polis, Tech360 Smart Solutions dhe Qendra e Shkencës dhe Inovacionit për Zhvillim (Scidev).

Të gjithë pjesëmarrësit duket se dakortësojnë në një pikë: mungesa e bashkëpunimit midis universiteteve/akademisë dhe bizneseve në Shqipëri, si dhe nevojën për një model të fortë, të pranuar gjerësisht në vend: atë të “quadruple helix” (bashkëpunim mes akademisë, biznesit, institucioneve shteterore dhe shoqërisë).

Pjesëmarrja e profesionistëve shqiptarë mundësohet nga BE për Inovacionin, me mbështejen e drejtpërdrejtë të UIIN, një nga partnerët /organizatorët e Spanning Boundaries Project.

The Future of Universities Masterclass
June, 2021

The Future of Universities Masterclass

On Thursday June 24th, “The Future of Universities” Masterclass was brought to lecturers, researchers, leadership officials of Albanian Universities by UIIN [University Industry Innovation Network] and Crazy Town, with the support of EU for Innovation. The aim was to share knowledge and (re-)design and co-create a vision for the future of higher education, highlighting its […]

View more
2 other student teams join Connect IT
April, 2021

2 other student teams join Connect IT

We would like you to meet two student teams, that as part of our program Connect IT, are currently working on creating digital solutions for the “Cheer Chews” brand, the only Albanian company that produces organic dog chews. Antigoni Kurti, Armegi Mebelli, Besjan Coku, and Joana Adushaj, 3rd year students of the Economic Faculty and […]

View more
Loading
footer logo