news

Scholarship program for Pirate Summit start-up conference

The Pirate Summit, start-up conference in Köln, Germany, is finally back after two years of break. Participating at this conference shouldn’t be a question of resources. In order to make it more accessible to the entrepreneurs that can’t afford to participate, the Entrepreneur Scholarship Program was created.

This scholarship program is open for all Albanian entrepreneurs that would like to attend the Pirate Summit. All you have to do is to fill out the form: https://piratesummit.com/scholarship/

What are you waiting for? Apply now!

“Pirate Summit”, konferenca e startup-eve në Këln, Gjermani, rikthehet pas dy vitesh pauze. Pjesëmarrja në këtë konferencë nuk duhet të jetë çështje burimesh. Për ta bërë më të aksesueshme nga sipërmarrësit e rinj, të cilët nuk kanë mundësi të marrin pjesë, u krijua Programi i Bursave për Sipërmarrës.

Ky program bursash është i hapur për të gjithë sipërmarrësit shqiptarë, të cilët duan të marrin pjesë në “Pirate Summit 2022”. E vetmja gjë që duhet të bëni është të plotësoni formularin: https://piratesummit.com/scholarship/

Çfarë po pret? Apliko tani!

Innovation Management Academy Albania, 5th edition
May, 2022

Innovation Management Academy Albania, 5th edition

Between the 9th and 12th of May, the 5th edition of Innovation Management Academy Albania, was held at the premises of Protik Innovation Center, with the support of EU for Innovation. This time the participants were corporate members of NOA sha, a company which finances the establishment and expansion of the activity of Albanian businesses […]

View more
EU for Innovation supporting Uplift acceleration programme
November, 2019

EU for Innovation supporting Uplift acceleration programme

Last Saturday we were part of the launching of Uplift Albania’s selection bootcamp. Founded with the mission to support the start-up ecosystem in Albania, Kosovo and region, they announced during this first meeting between start-ups, mentors, investors, tech experts, local and regional businesses, 10 winners who will be part of the Uplift acceleration program. EU […]

View more
Loading
footer logo