news

Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”

The support of EU for Innovation project, to strengthen the innovative ecosystem in Albania, by establishing an incubator with a fabrication laboratory (FabLab) type facility, continues.

On March 25th the 2nd online workshop themed “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed” offered to Polis University, took place. Researchers, lecturers and enthusiasts who will get involved with the “Innovation Factory” attended this online event.

The workshop was facilitated by Preneurz.Amsterdam and conducted by 3DMZ (3D Makers Zone), which is an innovative company specialized in industrial 3D printing with related complementary digital technologies. Meant as a knowledge sharing session, this session allowed 3DMZ to offer a quick peek & facility tour of their space; and additionally, go deep into technicalities & recommendations for tools to be used.

Mbështetja e projektit BE për Inovacionin, për zhvillimin e ekosistemit novator në Shqipëri, duke ngritur një inkubator idesh me një laborator prodhimi, strukturë e tipit “FabLab”, vazhdon.

Më 25 mars u zhvillua punëtoria e 2-të online me temë “REFLEKTIME mbi MAKERSPACE: Përvojat, modelet dhe mjetet për t’ia dalë mbanë”, e cila iu ofrua Universitetit Polis. Një grup kërkuesish, lektorësh, entuziastësh që do të përfshihen në “Fabrikën e Inovacionit”, morën pjesë në eventin online.

Kjo ndarje eksperincash u mundësua nga Preneurz.Amsterdam dhe 3DMZ, e cila është një kompani inovative e specializuar në printimin industrial 3D me teknologjitë dixhitale. Konceptuar si një sesion për ndarjen e njohurive, kjo punëtori i lejoi 3DMZ-së të ofronte jo vetëm një vështrim të shpejtë & vizitë virtuale në mjediset e 3DMZ; por dhe të thellohej e të diskutonte mbi aspekte teknike e rekomandime për mjetet që mund të përdoren në një laborator fabrikimi.

Matchmaking and Exposure Programme: Speed Dating event
April, 2021

Matchmaking and Exposure Programme: Speed Dating event

On April 29th, the Matchmaking & Exposure Programme launched its Speed Dating event. The first cohort of Albanian start-ups met with selected German start-ups from the fields of tourism, agriculture, mobility, app development and programming. In 6 rounds with break-out rooms, the entrepreneurs had the opportunity to get to know each other and their ventures. […]

View more
EU4Education Fair – university representatives from Challenge Fund
November, 2021

EU4Education Fair – university representatives from Challenge Fund

On November 3rd, Europe House Tirana opened the doors for all the students that want to attend Eu4Education Fair, in the presence of the European Union in Albania Ambassador, Luigi Soreca. The participants got to explore the many opportunities that EU has to offer as well as got informed personally through the representatives of Albanian […]

View more
Loading
footer logo