News

New Publication on the ‘Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania’

Publication of the research study on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania”

Are you interested in learning more about the innovation and start-up ecosystem in Albania, the strength and weaknesses? Are you aware of the ecosystem stakeholders, of their capacities and challenges?  What is the definition of innovation or innovative start-ups in the context of Albania, the region and Europe. What does it take for them to emerge, grow and access the market? If you’re curious to answer these questions and many more, dive deeper into the research study on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania” conducted in January and updated in November 2019. Approximately 50 ecosystem actors, 17 start-ups, more that 10 universities, including cities other than Tirana, and policy makers were interviewed in order to gain a comprehensive understanding of the regional entrepreneurial ecosystem in Albania.

The study was carried out in the framework of the ‘EU for Innovation’ project, funded by the European Union and implemented by GIZ and Swedish Embassy, which seeks to improve the innovation ecosystem and boost start-up creation in Albania.

Download the research on the “Entrepreneurial and Innovation Ecosystem in Albania”, here.

Publikimi i studimit kërkimor mbi “Ekosistemin Sipërmarrës dhe Inovacionin në Shqipëri”

A jeni të interesuar të mësoni më shumë rreth inovacionit dhe ekosistemit mbështetës për startup-et në Shqipëri? Rreth pikave të forta por edhe dobësitë? A jeni në dijeni të aktorëve të ekosistemit, të kapaciteteve, por edhe sfidave që ata hasin? Cili është përkufizimi i inovacionit apo sipërmarrjeve të reja, ‘startup-e’ inovative në kontekstin e Shqipërisë, rajonit apo Evropës; dhe çfarë duhet që ato të krijohen, të rriten dhe të hynë masivisht në treg? Nëse jeni kurioz për ti dhënë përgjigje këtyre pyetjeve por edhe shumë të tjerave, shfletoni dhe thellohuni në studimin mbi “Ekosistemin Sipërmarrës dhe Inovacionin në Shqipëri” i realizuar në janar dhe përditësuar në nëntor 2019.  Studimi sjell konkluzionet dhe një perceptim gjithëpërfshirës të ekosistemit të sipërmarrjes e inovacionit në Shqipëri, ndërtuar pas intervistimit të përafërsisht 50 aktorëve të ekosistemit: 17 sipërmarrje të reja, më shumë se 10 universitete, përfshirë edhe të qyteteve të tjera përvec Tiranës, si dhe aktorë të qeverisjes vendore e qëndrore.

Ky studim u realizua në kuadrin e projektit ‘BE për Inovacionin’, financuar nga Bashkimi Evropian e zbatuar nga GIZ dhe Ambasada Suedeze. Projekti synon përmirësimin e ekosistemit të sipërmarrjes e inovacionit dhe nxitjen e krijimit të startup-eve në Shqipëri.

Shkarkoni studimin mbi “Ekosistemin Sipërmarrës dhe Inovacionin në Shqipëri”, këtu.

ConnectIT 2.0 _ 2nd Showcase event
June, 2023

ConnectIT 2.0 _ 2nd Showcase event

On June 13th, the final showcase event of ConnectIT 2.0 took place in the premises of the Polytechnic University of Tirana. In the conference hall crowded with students, small business owners, university professors, government officials, project coordinators and GIZ representatives, seven digital solutions developed by the students for MSMEs, varying from website development and digital […]

View more
Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

You have probably heard of Bees & Trees products, but did you know that this is the first Albanian organic skincare brand with a recycling strategy for the packaging and producing – based on EU regulations for cosmetics and product safety PIF? Today we introduce another Challenge Fund winner: Rona Nushi, a pharmacist and the […]

View more
Loading
footer logo