news

Matchmaking & Exposure Programme – A new phase begins

One and a half months with ‘Matchmaking & Exposure Programme’ for our Albanian and German start-ups!

Between Start-upTalks, with inspiring presentations and gathering of business tips, Expert Talks on crowdfunding or how to start a business in Germany, Speed Dating between the various start-up cohorts divided in sectors where they operate, we’ve now come to the phase of Matchmaking, where Albanian start-ups choose the German start-up, they best see as a fit to explore businesses opportunities with, expand and possibly collaborate in the future, to grow even outside of the Albanian territory.

Despite the difficulties on our road due to the pandemic and adapting the whole format of the programme to a virtual one, this has been quite a journey! We’re very happy to see that connections are being made and all participants are using this programme as a slingshot of possibilities that might come their way. This is the entrepreneurial spirit that we love to see!

Një muaj e gjysmë me programin ‘Matchmaking & Exposure’ për start-up-et shqiptare dhe ato gjermane!

Midis ‘Startup Talks’, me prezantime frymëzuese dhe këshilla biznesi, ‘Expert Talks’ mbi mbledhjen e fondeve/ investimeve ose si të nisësh një biznes në Gjermani, ‘Speed Dating’ midis grupeve të startup-eve të ndara në sektorët ku veprojnë, kemi arritur tashmë fazën e Matchmaking, ku start-up-et shqiptare përzgjedhin startup-in gjerman, me të cilin ata shohin mundësinë e bashkëpunimit, apo zgjerimit të biznesit në të ardhmen, për tu rritur edhe jashtë territorit shqiptar.

Pavarësisht vështirësive të hasura për shkak të pandemisë dhe përshtatjes së të gjithë programit në format virtual, ky ka qenë një rrugëtim interesant! Jemi të lumtur kur shohim ndërveprimin dhe lidhjet që po krijohen dhe se si të gjithë pjesëmarrësit po e përdorin këtë program si një hov për mundësi të reja në rrugën e tyre. Kjo është fryma sipërmarrëse që ne duam të shohim!

Launching event of the 1<sup>st</sup> Tirana Hackathon
February, 2020

Launching event of the 1st Tirana Hackathon

This evening, EU for Innovation and Crazy Town officially launched the 1st TiranaHackathon, at the premises of the Municipality of Tirana. In a room packed with students, researchers, university representatives, innovators, coaches and successful players of the innovation ecosystem in Albania, the Mayor of Tirana, Erion Veliaj presented to the participants the challenge of this 1st Hackathon – “How to make Tirana an European hotspot for digital nomads?”. Minister for Protection of Entrepreneurship, Eduard Shalsi […]

View more
Connect IT student team for Alfa-Services
November, 2021

Connect IT student team for Alfa-Services

We present you another student-team, part of the 2nd batch of Connect IT, who have been really busy working on their appointed tech-solutions for Alfa-Services. Meet Era Kerrnaja, Gerta Malasi, Brikelda Sema and Arjela Carkanji, who have finished their 3rd year of B.A studies in Business Informatics at the University of Tirana and are waiting […]

View more
Loading
footer logo