news

Matchmaking and Exposure Programme: Speed Dating event

On April 29th, the Matchmaking & Exposure Programme launched its Speed Dating event.

The first cohort of Albanian start-ups met with selected German start-ups from the fields of tourism, agriculture, mobility, app development and programming. In 6 rounds with break-out rooms, the entrepreneurs had the opportunity to get to know each other and their ventures.

As expected, the participants quickly entered into discussions and exchange with each other and the event took on a great momentum that could be taken beyond the call.

We are happy that all participants recognized the opportunity this programme offers, to deepen the transnational collaboration between the German start-up scene and the Albanian start-up ecosystem.

Kudos to the teams from the 1st Cohort!

Më 29 Prill, Programi Matchmaking & Exposure zhvilloi “Takimet e Shpejta”.

Grupi i parë i startup-eve nga Shqipëria, u takuan virtualisht me startup-et gjermane nga fushat e turizmit, bujqësisë, transporti, zhvillimi i aplikacioneve dhe programimit. Në 6 raunde me dhoma pushimi, sipërmarrësit patën mundësinë të njihen me njëri-tjetrin dhe sipërmarrjet e secilit.

Si pritej, pjesëmarrësit hynë shpejt në diskutime dhe shkëmbime me njëri-tjetrin dhe ‘takimet e shpejta’ morrën një hov, i cili do të vazhdojë dhe përtej këtij aktiviteti.

Jemi të lumtur që të gjithë pjesëmarrësit pranuan mundësinë që ofron ky program, për të thelluar bashkëpunimin ndërkombëtar, midis skenës së startup-eve gjermane dhe ekosistemit shqiptar.

Përgëzime të gjitha skuadrave të grupit të parë të programit!

EU4Education Fair – university representatives from Challenge Fund
November, 2021

EU4Education Fair – university representatives from Challenge Fund

On November 3rd, Europe House Tirana opened the doors for all the students that want to attend Eu4Education Fair, in the presence of the European Union in Albania Ambassador, Luigi Soreca. The participants got to explore the many opportunities that EU has to offer as well as got informed personally through the representatives of Albanian […]

View more
Helius Systems – one of the winning ISO’s of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Helius Systems – one of the winning ISO’s of Challenge Fund 4th Call

Among the winners of the 4th call of the Challenge Fund we can also find Innovation Support Organizations (ISO). One of them is Helius Systems, that is building the first and most advanced e-commerce platform of its kind in Albania, that will support the sustainable agri-food ecosystem. They aim to change the way of doing […]

View more
Loading
footer logo