news

Matchmaking and Exposure Programme – 2nd Cohort

The Pitching Event for the selection of the start-ups for the 2nd Cohort of the Matchmaking & Exposure Programme, was held on the 7th and 9th of December. Due to the Covid-19 restrictions, the whole event was carried out virtually!

20 shortlisted applicants in ICT, Online Business and Online Gaming sectors, were invited to pitch and present their business cases and solutions, in front of a jury composed of two representatives from EU for Innovation, Patrik Fetahaj and Stephan Daiber, as well as two representatives from Social Impact, respectively Norbert Kunz and Olaf Weberring.

Each start-up had 5 minutes to pitch, followed by a Q&A session from the jury. Evaluation of the pitches was based on their business case and the innovation they bring, as well as on how much they could benefit from the two-week programme/ trip to Germany.

In total 11 start-ups were selected to join the programme. Check the link below to learn who they are: https://fb.watch/2FsJLkaDs2/

Because of travel restrictions due to Covid-19, the planned trip to Germany is postponed for May/ June 2021 and an adapted Online Programme was designed to support and prepare the selected start-ups for the German ecosystem and a soft landing once the travel is possible.

The Call for Applications for the 3rd Cohort will be opened in the coming months, so stay tuned for more updates on our website and social media channels!

Eventi i Pitching për të përzgjedhur grupin e dytë të start-up-eve pjesëmarrëse në Programin “Matchmaking & Exposure”, u mbajt javën e kaluar. Për shkak të kufizimeve nga Covid-19, i gjithë aktiviteti u zhvillua online.

20 aplikantë nga sektorët e TIK, Biznesit Online dhe Lojërave Kompjuterike, u ftuan për të prezantuar bizneset dhe zgjidhjet e tyre, përpara jurisë së përbërë nga dy përfaqësues nga BE për Inovacionin, Patrik Fetahaj dhe Stephan Daiber, si dhe dy përfaqësues nga Social Impact Germany, përkatësisht Norbert Kunz dhe Olaf Weberring.

Çdo start-up pati mundësinë për të bërë ‘pitching’ të biznesit në 5 minuta, pasuar nga një sesion me pyetje dhe përgjigje nga juria.

Vlerësimi përfundimtar u bazua në prezantimin e bërë, inovacionin që ata sjellin, si dhe mundësinë e përfitimit të eksperiencës nga programi/ udhëtimi dyjavor në Gjermani.

Nga kandidatët që morën pjesë në aktivitet, 11 start-up-e u përzgjodhën për t’iu bashkuar programit. Cilët janë ata, mund ta shihni në video: https://fb.watch/2FsJLkaDs2/

Për shkak të kufizimeve në udhëtime shkaktuar nga Covid-19, vizita e planifikuar në Gjermani do të shtyhet për periudhën maj/ qershor 2021. Një program online është krijuar për të mbështetur dhe përgatitur start-up-et e përzgjedhura për takimin me ekosistemin gjerman, si dhe për ta bërë programin që do ndiqet në Gjermani sa më të kuptueshëm.

Thirrja për aplikime për Grupin e 3-të të programit “Matchmaking & Exposure”, do të hapet në muajt e ardhshëm, kështu që qëndroni me ne për të rejat më të fundit!

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme
August, 2021

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme

The Fundraising 101 programme, powered by EU for Innovation has been carried on by Coolab & ICT Hub Venture for the past month. 5 Albanian star start-ups have participated in trainings on Startup Lifecycle and Fundraising Essentials as well as gaining insights and fundamental knowledge on fundraising, for their businesses. Next in the list, there […]

View more
JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub
June, 2021

JAVA Training – second info-session at Korça Innovation & Technology Hub

The second info-session regarding the JAVA Training at Korça Innovation & Technology Hub, was held by Protik Innovation Center and with the special participation of Mayor Sotiraq Filo. The training in JAVA programming language, is supported by the The AADF and EU for Innovation. During this info-session, the interested participants, young people from Korça and […]

View more
Loading
footer logo