news

Legit.al – a digital platform that provides legal services for Albanian businesses

Today, we want to present you another start-up participating in BIZ Growth Design, a programme designed for ambitious Albanian start-ups aiming to bring innovation and disrupt the market.

Meet Legit.al, a digital platform that provides legal services through the generation of legal documents and by connecting clients with lawyers.

Legit was founded in January 2021 by Kristiana Filip, who saw a great opportunity in providing digitized and scaled legal support to the Albanian-speaking business environment. Now the team of Legit has 5 employees and numerous national and international advisors.

Currently, the platform which is expected to launch in the first quarter of 2022 is being constructed. In the last 6 months Legit.al has been working daily to provide to their follower’s information on legal matters, news, vacancies, events, courses and much more.

If you’re an entrepreneur, startup founder or owner of a business in Albania and want to have the latest updates regarding legal information or are in need of legal counselling or guidance, go ahead and follow Legit.

Sot, duam t’ju prezantojmë një tjetër startup që merr pjesë në BIZ Growth Design, një program i krijuar për startup-et ambicioze shqiptare që kanë për qëllim të sjellin risi dhe të çajnë në treg.

Njihuni me Legit.al, një platformë dixhitale që ofron shërbime juridike përmes krijimit të dokumenteve ligjore dhe duke lidhur klientët me avokatët.

Legit u themelua në janar 2021 nga Kristiana Filip, e cila pa një mundësi të madhe në ofrimin e mbështetjes ligjore të digjitalizuar dhe të shkallëzuar për mjedisin e biznesit shqipfolës. Tani ekipi i Legit ka 5 punonjës dhe këshilltarë të shumtë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Aktualisht, platforma e cila pritet të nisë në tremujorin e parë të vitit 2022 është duke u ndërtuar. Në 6 muajt e fundit Legit.al ka punuar çdo ditë për të siguruar informacionin e ndjekësve të tyre për çështje ligjore, lajme, vende të lira pune, ngjarje, kurse dhe shumë më tepër.

Në rast se jeni sipërmarrës, themelues startup-i apo zotërues i një biznesi në Shqipëri dhe dëshironi të merrni të rejat e fundit lidhur me informacionin ligjor, ose keni nevojë për këshillim apo udhëzim ligjor, ndiqni Legit.

Expert and Start-up Talks for the Matchmaking & Exposure programme participants
May, 2021

Expert and Start-up Talks for the Matchmaking & Exposure programme participants

Last week, the Albanian start-ups attending the Matchmaking and Exposure programme, of EU for Innovation in collaboration with Social Impact, participated in their first M&E Expert and Start-up Talks. The Expert Talk was hosted by Lars Lockemann, CEO of Fairconcept GmbH, who gave a thorough overview of the current and future trends in the trade […]

View more
Digitale Leute Summit 2020 – Remote Edition
October, 2020

Digitale Leute Summit 2020 – Remote Edition

We know, you can’t travel to Germany at the moment, but why not register for Germany’s leading conference at the intersection of Tech, UX & Product and attend it online on 9 & 10 November? It’s free, it’s cool and international speakers will teach you how to successfully build better digital products, through your computer […]

View more
Loading
footer logo