News

Launching of the Entrepreneurial University Masterclass

Yesterday, marked the official launch of the newest EU for Innovation support initiative, aimed at Albanian universities and their representatives.

During an open event, our partners from Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) and Technology Transfer Centre at the University of Amsterdam, Erik Boer and Mirjam Leloux, presented the upcoming 6-month programme, which will contain a series of masterclasses.

The purpose of the programme is to build a foundation for ambitious universities who want to develop their own programmes, that encourage entrepreneurship for their students and researchers, while connecting these programmes to the wider entrepreneurial ecosystem.

The presentation was combined with an inspirational EIIU TALK on ‘The changing university and its impact on the ecosystem’.

For more information on the ‘Entrepreneurial University Masterclass’ and to become part of the programme, please visit: http://euforinnovation.al/masterclass/

Pasditen e djeshme lançuam zyrtarisht iniciativën më të re të projektit ‘BE për Inovacionin’, e cila synon universitetet në Shqipëri dhe përfaqësuesit e tyre.

Partnerët tanë nga Qendra e Sipërmarrjes së Amsterdamit (ACE) dhe Qendra e Transferimit të Teknologjisë pranë Universitetit të Amsterdamit (UvA), Erik Boer dhe Mirjam Leloux, prezantuan programin e ardhshëm 6-mujor, i cili do të përmbajë një seri master-klasash.

Qëllimi i programit është të ndërtojë themelet për universitetet ambicioze në vend, të cilat dëshirojnë të zhvillojnë programet e tyre për të inkurajuar sipërmarrjen mes studentëve dhe studiuesve të tyre, ndërkohë që lidh këto programe me ekosistemin më të gjerë sipërmarrës.

Prezantimi i ‘Masterklasës’ u kombinua këtë herë me fjalimin frymëzues të EIIU TALKs mbi “Universitetin në zhvillim dhe ndikimin e tij në ekosistem”.

Për më shumë informacion mbi ‘Masterklasën’ si dhe për tu bërë pjesë e saj, ju lutemi vizitoni: http://euforinnovation.al/masterclass/

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies
September, 2021

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies

We are proud to officially launch a new intervention: “Industry Startup Partnership Accelerator” (ISPA), a matching initiative between consolidated companies and Albanian start-ups. The first support intervention of this kind in Albania, under the ISPA mature start-ups are assisted in providing tailored tech-solutions for actors of the industry and private sector. In the first matchmaking […]

View more
Albanian Creative Industries – the first incubator in Albania in the creative industry
November, 2021

Albanian Creative Industries – the first incubator in Albania in the creative industry

Albanian Creative Industries Incubator (ACII), the first incubator in Albania in the creative industry, is created online. This project aims to support and promote all those who want to establish their business in the field of creative industries and create a sustainable ecosystem for businesses related to the creative industries sector. The platform serves to […]

View more
Loading
footer logo