news

Launching of the 1st Albanian Start-up Database

As EU for Innovation, we’re really proud to have supported the launch of the 1st Albanian Start-up Database!

AlbaniaTech, the statewide platform for tech and innovation has launched a Dealroom – powered ecosystem map in a huge hybrid event. The new platform provides intelligence on startups, innovation, investors, funding rounds, and other insights online at albaniatech.dealroom.co.

The ecosystem map is an open-access platform designed to facilitate data-driven policy and decision-making through the sharing of cross-industry knowledge. It will also foster the partnerships required to help the next generation of innovators succeed on the global stage.

You can now register your startup/ company/ accelerator, and benefit from the tools that the platform provides to all subscribers.

Well done to AlbaniaTech and Dealroom.co for taking this major step, for the further development of the Albanian innovation and startup ecosystem.

Discover the open-access platform here:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

EU for Innovation, është shumë krenar që mbështeti lançimin e databazës së parë të startup-eve në Shqipëri!

AlbaniaTech, platforma mbarëkombëtare për teknologjinë dhe inovacionin ka lançuar një hartë të ekosistemit të mbështetur nga Dealroom në një ngjarje të madhe hibride. Platforma e re ofron inteligjencë mbi startup-et, inovacionin, investitorët, raundet e financimit dhe informacione të tjera në internet në albaniatech.dealroom.co.

Harta e ekosistemit është një platformë me akses të hapur, e krijuar për të lehtësuar politikën dhe vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat përmes shkëmbimit të njohurive ndër-industriale. Ai gjithashtu do të nxisë partneritetet e nevojshme për të ndihmuar brezin e ardhshëm të novatorëve të ketë sukses në skenën globale.

Tashmë të gjithë mund të regjistrojnë startup-in/ kompaninë/ akseleratorin/ organizatën e tyre, dhe të përfitojnë nga mundësitë që platforma ofron për të gjithë abonentët.

Bravo AlbaniaTech dhe Dealroomco për marrjen e këtij hapi madhor, për zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit shqiptar të inovacionit dhe startup-eve.

Zbuloni më tej platformën duke vizituar link-un:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition
November, 2021

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition

On November 25th, with the journalists, within the campaign Europe is Here, we visited some businesses in north Albania that are supported by the EU in Albania. Also present was the head of cooperation of the European Union in Albania, Hubert Perr. We started our visit at Alpine Bees where Rinaldo Gjolaj showed us the […]

View more
German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder
October, 2020

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder

‘Flexible Start-up Support’ Acceleration programme in Shkodra, supported by EU for Innovation and implemented by OFICINA, welcomed last week the visit of German Ambassador Peter Zingraf. The Ambassador and his staff had the opportunity to follow and comment on the Pitch-presentations of the start-ups and innovative businesses of the programme participants, coming from the Shkodra […]

View more
footer logo