news

Launching of the 1st Albanian Start-up Database

As EU for Innovation, we’re really proud to have supported the launch of the 1st Albanian Start-up Database!

AlbaniaTech, the statewide platform for tech and innovation has launched a Dealroom – powered ecosystem map in a huge hybrid event. The new platform provides intelligence on startups, innovation, investors, funding rounds, and other insights online at albaniatech.dealroom.co.

The ecosystem map is an open-access platform designed to facilitate data-driven policy and decision-making through the sharing of cross-industry knowledge. It will also foster the partnerships required to help the next generation of innovators succeed on the global stage.

You can now register your startup/ company/ accelerator, and benefit from the tools that the platform provides to all subscribers.

Well done to AlbaniaTech and Dealroom.co for taking this major step, for the further development of the Albanian innovation and startup ecosystem.

Discover the open-access platform here:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

EU for Innovation, është shumë krenar që mbështeti lançimin e databazës së parë të startup-eve në Shqipëri!

AlbaniaTech, platforma mbarëkombëtare për teknologjinë dhe inovacionin ka lançuar një hartë të ekosistemit të mbështetur nga Dealroom në një ngjarje të madhe hibride. Platforma e re ofron inteligjencë mbi startup-et, inovacionin, investitorët, raundet e financimit dhe informacione të tjera në internet në albaniatech.dealroom.co.

Harta e ekosistemit është një platformë me akses të hapur, e krijuar për të lehtësuar politikën dhe vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat përmes shkëmbimit të njohurive ndër-industriale. Ai gjithashtu do të nxisë partneritetet e nevojshme për të ndihmuar brezin e ardhshëm të novatorëve të ketë sukses në skenën globale.

Tashmë të gjithë mund të regjistrojnë startup-in/ kompaninë/ akseleratorin/ organizatën e tyre, dhe të përfitojnë nga mundësitë që platforma ofron për të gjithë abonentët.

Bravo AlbaniaTech dhe Dealroomco për marrjen e këtij hapi madhor, për zhvillimin e mëtejshëm të ekosistemit shqiptar të inovacionit dhe startup-eve.

Zbuloni më tej platformën duke vizituar link-un:

https://albaniatech.dealroom.co/intro

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme
May, 2021

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme

Last week the Albanian start-ups participating in the ‘Matchmaking and Exposure’ programme, got to virtually meet with Thomas Pilz, of the German Red Cross and initiator of “Training with VR”. Thomas gave the start-ups very interesting insights into his business and showed what can be achieved even when you start off with just a simple […]

View more
Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania
December, 2020

Ethics and Integrity in Research – Week of Integrity Albania

On December 7, 2020 in framework of Week of Integrity Albania, EU for Innovation and the Albanian National Agency for Scientific Research and Innovation (Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit) organized a virtual conference regarding integrity in scientific research. The 6 speakers were representatives from higher education institutions, that have endorsed the European Charter […]

View more
Loading
footer logo