news

Korça ICT Festival

Discussions, workshops, inspiring speeches, and great commitment! The city of serenades hosted for the first time Korça ICT Festival and welcomed a series of guests. Policy makers and actors of the Albanian innovation ecosystem, international speakers and passionate young people, got together in this day unlike others in Korça.

This event was supported by EU for Innovation, as part of our programme ‘Regional Ecosystem Development’ and our partnership with the Municipality of Korça and Korca Innovation and Technology Hub.

It was a real pleasure experiencing the positive energy of this successful event. We hope this new tradition of Korca will keep going in the years to come!

Diskutime, seminare, fjalime frymëzuese dhe angazhim i madh! Qyteti i serenatave organizoi për herë të parë Festivalin e Inovacionit dhe Teknologjisë dhe mirëpriti një sërë të ftuarish.

Politikëbërës, aktorë të ekosistemit shqiptar të inovacionit, folës ndërkombëtarë dhe të rinj të apasionuar pas teknologjisë, u takuan gjatë kësaj dite ndryshe nga të tjerat në Korçë.

Ky event u mbështet nga BE për Inovacionin, si pjesë e programit tonë ‘Zhvillimi i Ekosistemit Rajonal’ dhe partneritetit me Bashkinë e Korçës dhe qendrën Korça Technology and Innovation Hub.

Ishte kënaqësi të përjetonim energjinë pozitive të këtij evenimenti të suksesshëm. Shpresojmë që kjo traditë e re e Korçës të vazhdojë edhe në vitet në vijim!

2nd “Entrepreneurial Education” Masterclass
January, 2021

2nd “Entrepreneurial Education” Masterclass

The 2nd class of the Experiential Learning Programme “How to teach entrepreneurship”, took place online, under the theme “Entrepreneurial Education – How to make it happen?” on January 26th. The invited keynote speakers, Dr. Martijn Driessen and Dr. Bram Kuijken of University of Amsterdam who shared their experience on entrepreneurial skills and competences, as well […]

View more
Last get-together of Europe is Here campaign
December, 2021

Last get-together of Europe is Here campaign

We arrived at the end of the activities organized in the frame of Europe is Here campaign. Today we had the pleasure to bring together some of the start-up founders supported through EU for Innovation funds. They told us about their progress, their future plans and the importance of funding and support of new entrepreneurs […]

View more
Loading
footer logo