news

KODO – the programming academy that provides knowledge for coding and technology

KODO is a programming academy by the Challenge Fund ISO winner, Division5, set up for young programmers to deepen their knowledge of programming languages in the latest technologies in the market.

Conceived as a space where the programming community can grow, strengthen and collaborate with the best software companies in the national and international market.

 “KODO will go beyond offering just some courses, it will offer young professionals a space to grow, seek opportunities and build relations.”

KODO është një akademi programimi nga ISO fituese në Challenge Fund, Division5, që synon të përforcojë dhe thellojë njohuritë e programuesve të rinj në teknologjitë më të kërkuara në treg.

Konceptuar si një hapësirë ku komuniteti i programuesve mund të rritet, forcohet dhe bashkëpunojë me kompanitë më të mira të softuerit në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

“KODO do të shkojë përtej ofrimit të disa kurseve, do t’u ofrojë profesionistëve të rinj një hapësirë për t’u rritur, për të kërkuar mundësi dhe për të ndërtuar marrëdhënie.”

3<sup>rd</sup> EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next
February, 2020

3rd EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next

This time at EIIU TALKs, we had the pleasure to have Erik Boer – CEO of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) | CEO Startup Village and Dr. Mirjam Leloux – Director of Technology Transfer at the University of Amsterdam (UvA), as guest speakers to deliver talks under the theme: “The changing university and its impact […]

View more
Tirana Inc. session at ALBtelecom
November, 2021

Tirana Inc. session at ALBtelecom

The last physical session of Tirana Inc. was held at the premises of ALBtelecom Albania, on the topic “Strategic Brand Management and Social Media Communications”. The session was delived by Kliton Proko, Head of Business Development, Interconnection & Roaming Department in ALBtelecom and Jonilda Filipi, Head of Corporate Affairs at ALBtelecom, PR & Communication Expert. […]

View more
Loading
footer logo