news

“Java from Scratch” Trainings, Korça

In framework of the Regional Ecosystem Development Programme, EU for Innovation, along with The AADF and the Municipality of Korça, has been supporting in the past weeks the trainings “Java from Scratch”, led by SDA Albania by Protik.

14 young people from Korça and the region are attending the crash-course to learn Java programming at Korça’ s library and Innovation & Technology Hub.

We are happy to support the strengthening of the ICT sector in Albania and hope that the course will open new employment opportunities for the participants!

Si pjesë e iniciativës për Zhvillimin e Ekosistemeve Rajonale në Shqipëri, BE për Inovacionin, së bashku me AADF dhe Bashkia Korçë ka mbështetur përgjatë javëve të fundit, trajnimet e “Java nga Scratch”, të udhëhequra nga SDA Albania e Protik.

14 të rinj nga Korça dhe rajoni, po ndjekin kursin intensiv për të mësuar gjuhën e programimin Java në bibliotekën e Korçës dhe Qendrën e Inovacionit dhe Teknologjisë.

Jemi të lumtur të mbështesim forcimin e sektorit TIK në Shqipëri dhe shpresojmë që kursi të hapë mundësi të reja punësimi për të gjithë pjesëmarrësit!

Albanian Parcel Distribution – online logistic platform for businesses
November, 2021

Albanian Parcel Distribution – online logistic platform for businesses

We’d like to present you another winning startup of the Challenge Fund. Albanian parcel Distribution will create an online logistic platform that will manage a warehouse where different individuals or businesses will be able to advertise and sell their products to customers through app mobile business and a warehouse software. Thanks to this service, they […]

View more
Gap Analysis extension trip throughout Albania
September, 2019

Gap Analysis extension trip throughout Albania

What is the status of the Entrepreneurial Ecosystem in Albania? This is the question that EU for Innovation wants to elaborate on by updating the “Gap Analysis: Entrepreneurial Ecosystem in Albania”. In this framework, expert Eileen Trenkmann and EU for Innovation team members are meeting with ecosystem players and stakeholders such as universities, innovation support […]

View more
Loading
footer logo