news

ISPA Pitching Event for Web Albania

Last week the third Matchmaking event, under the Industry Start-up Partnership Accelerator (ISPA) initiative, took place.

Web Albania – a Google official partner via their Italian partner company BDF Italy – is looking to innovate the way their employees’ access and manage their time. The aim is to increase accountability, flexibility, and security.

Three start-ups were present in the reverse pitch, to assist Web Albania with a potential solution. The start-ups will prepare and propose their solutions in an upcoming event with the aim to get a deal signed with Web Albania.

May the best win!

To learn more about the programme, visit: https://euforinnovation.al/ispa/

Javën e shkuar u zhvillua eventi i tretë Matchmaking nën programin “Akseleratori i Partneriteti mes Industrisë dhe Startup-eve”.

Web Albania – partner zyrtar i Google, nëpërmjet kompanisë partnere, italiane BDF Italy – kërkon të gjejë mënyra inovative për menaxhimin e kohës së punonjësve të tyre. Qëllimet kryesore janë rritja e përgjegjshmërisë, fleksibilitetit dhe sigurisë.

Tre startup-e ishin të pranishëm gjatë ‘reverse pitch-it’ të Web Albania. Startup-et do të përgatisin dhe prezantojnë propozimet e tyre në një event në vijim, me synimin për të nënshkruar një marrëveshje me Web Albania.

Fitoftë zgjidhja më e mirë!

Për më shumë rreth programit, vizito: https://euforinnovation.al/ispa/

European Research and Innovation Days
October, 2020

European Research and Innovation Days

For the first time this year Albania was part of the annual EU Research & Innovation Days (22-24 September 2020)! EU for Innovation was a supporter of the event, which brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond. Over 120 people participated […]

View more
Projektligji “për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative”
November, 2020

Projektligji “për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative”

Në kuadër të Javës Globale për Sipërmarrjen (Global Entrepreneurship Week) GEN Albania, Coolab dhe EU for Innovation organizuan diskutimin virtual mbi projektligjin “Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative” dhe Start-up Albania. Për të gjithë ata që nuk patën mundësi të ndiqnin takimin në kohë reale, mund të shihni regjistrimin e tij, me të ftuarit […]

View more
Loading
footer logo