News

ISOs Introductory Workshop

Today’s EU for Innovation workshop, brought together Albanian innovation support organisations, to discuss their position in the country’s innovation ecosystem.

After mapping out their current services and identifying their strengths and challenges, the innovation support organisations deliberated on how to enhance their role through capacity development and future cooperation with ecosystem stakeholders and international partners.

During the workshop current trends and needs of the Albanian startup-ecosystem and the idea of a joint incubation programme were brought up. Collectively the innovation support organisations decided to follow up with their ideas and next steps in future meetings.It was our pleasure to have such enthusiastic workshop participants!

Seminari i sotëm nga BE për Inovacionin, mblodhi së bashku organizatat mbështetëse të inovacionit, për të diskutuar mbi pozicionin e tyre në ekosistemin e inovacionit shqiptar.

Pas përcaktimit të shërbimeve të tyre aktuale dhe identifikimit të pikave të forta e sfidave me të cilat hasen, të ftuarit diskutuan se si mund të forcojnë rolin e tyre nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve dhe bashkëpunimit me aktorët e rëndësishëm të ekosistemit dhe partnerë ndërkombëtarë.

Gjatë seminarit u fol për trendet dhe nevojat e ekosistemit të start-up-eve në Shqipëri dhe u hodh idea e një programi inkubacioni të përbashkët. Bashkërisht u vendos për të zhvilluar më tej idetë në takimet e ardhshme.

Ishte kënaqësi të kishim pjesëmarrës kaq entuziastë në seminar.

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania
May, 2021

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania

In the last days leading to the end of Europe Weeks 2021, European Union in Albania Ambassador Luigi Soreca, along with the accompanying Member States Ambassadors, made two stops to EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania. First, they visited Nena Farm in Lukove, where they tasted and tried the high-quality olive […]

View more
German Ambassador Peter Zingraf visits the start-up ‘Nena Farm’
June, 2021

German Ambassador Peter Zingraf visits the start-up ‘Nena Farm’

German Ambassador Peter Zingraf, Head of GIZ Albania Sonja Kurz and other representatives of the German Development Cooperation, stopped also at nenafarm_lukove, during their visit of the projects supported in the beautiful #Albanian south. “Nëna Farm”, situated in Lukovë and a producers of the highest quality of extra virgin olive oil and its by-products, is […]

View more
Loading
footer logo