news

Innovation Management Academy Albania, 5th edition

Between the 9th and 12th of May, the 5th edition of Innovation Management Academy Albania, was held at the premises of Protik Innovation Center, with the support of EU for Innovation.

This time the participants were corporate members of NOA sha, a company which finances the establishment and expansion of the activity of Albanian businesses and farmers, not only in the cities, but also in rural areas of the country.

During 4 days, NOA’s staff participated in various lectures, workshops and team-building session, aiming to foster the organization’s capabilities in managing innovation. Mireda Thana, Gjergji Guri, Andrija Zvicer, Afonso Rebelo de Sousa, were the lectors that tackled interesting topics regarding the Innovation Ecosystem, Digital Transformation, Corporate Agile, Corporate Start-ups and much more.

Congratulations to the organizers and participants for another successful event! Looking forward to the next Innovation Management Academy!

Në datat 9-12 Maj u organizua edicioni i pestë i Innovation Management Academy Albania, me mbështetjen e EU for Innovation, në ambientet e Protik Innovation Center.

Këtë herë pjesëmarrësit ishin anëtarë të kompanisë NOA sha, e cila financon krijimin dhe zgjerimin e aktivitetit, të bizneseve dhe fermerëve shqiptarë, jo vetëm në qytete, por edhe në zonat rurale të vendit.

Përgjatë 4 ditëve, stafi i NOA mori pjesë në leksione, seminare dhe sesione të ndryshme për  ndërtimin e ekipit, me qëllim nxitjen e aftësive të punonjësve në menaxhimin e inovacionit. Mireda Thana, Gjergji Guri, Andrija Zvicer, Afonso Rebelo de Sousa, ishin lektorët që trajtuan tema interesante në lidhje me ekosistemin e inovacionit, transformimin dixhital, korporatat ‘Agile’, Startup-et e korporatave dhe shumë më tepër.

Urime organizatorëve dhe pjesëmarrësve për një tjetër event të suksesshëm! Jemi në pritje të edicionit të radhës!

Europe is Here _ GO2 / EcoSocial Farm / Salvia Nord
November, 2021

Europe is Here _ GO2 / EcoSocial Farm / Salvia Nord

After our visit in Innovation in Tradition, we headed towards the GO2 organization, founded by Eltjana Shkreli. Together we visited EcoSocial Farm as well as Salvia Nord, two of 60 startups supported by this organization. EcoSocial Farm in Shkodra is more than a farm and a guesthouse. It was created with the aim of building […]

View more
EU4Innovation Reloaded – Launch event of the second phase of the project
May, 2023

EU4Innovation Reloaded – Launch event of the second phase of the project

The European Union, Germany, and Sweden are joining forces as Team Europe, with the Government of Albania, to develop and boost the Albanian Innovation Agenda. Representatives from the Albanian Government, donors, and the most important actors of the innovation ecosystem gathered to launch the second phase of the multi-donor action “EU4Innovation”. The event started with […]

View more
Loading
footer logo