news

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies

We are proud to officially launch a new intervention: “Industry Startup Partnership Accelerator” (ISPA), a matching initiative between consolidated companies and Albanian start-ups.

The first support intervention of this kind in Albania, under the ISPA mature start-ups are assisted in providing tailored tech-solutions for actors of the industry and private sector.

In the first matchmaking event, Edipack Shpk., one of the largest and most successful packaging manufacturers and producers of paper and cardboard in Albania, presented in a ‘reverse pitch’ their tech-challenge, in front of the interested start-ups AlMoTech, WebProm, Tegeria and Pi Albi Saraci.

Three other matchmaking events are planned with companies such as EHW GmbH, Donianna Shpk, Financial Union (UFT) until November 2021.

If you’re a representative of an Albanian company or a seasoned start-up, that would like to participate in the programme, follow the link to apply: https://euforinnovation.al/ispa/

Jemi krenarë për lancimin e programit më të ri “Akseleratori i Partneriteti mes Industrisë dhe Startup-eve” (ISPA), një nismë për bashkëpunimin midis kompanive të konsoliduara dhe startup-eve shqiptare.

Programi i parë i këtij lloji në Shqipëri, ISPA, mundëson startup-et me eksperiencë t’i ofrojnë zgjidhje teknologjike, të adaptuara sipas nevojave, aktorëve të mëdhenj të industrisë dhe sektorit privat.

Në takimin e parë, Edipack Shpk., një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të paketimeve dhe prodhues të letrës dhe kartonit në Shqipëri, prezantuan në një “pitch të kundërt” (reverse pitch) sfidën e tyre teknologjike, para startup-eve të interesuara Almotech, Webprom, Tegeria dhe Pi.

Tre takime të tjera midis startup-eve dhe kompanive të mëdha si EHW, Donianna, Financial Union (UFT) janë planifikuar deri në nëntor 2021.

Nëse jeni përfaqësues i një kompanie shqiptare ose një startup-i me përvojë, dhe dëshironi të bëheni pjesë e programit, ndiqni link-un për të mësuar më shumë e për të aplikuar: https://euforinnovation.al/ispa/

Tirana Inc. Official Kick-off
April, 2021

Tirana Inc. Official Kick-off

The Tirana Inc. Multi-university Incubation programme was officially launched on Thursday, 29th of April, through an online event, which was also livestreamed on Facebook. During the live kick-off, the attendees and viewers had the chance to learn more about the launch of applications for student start-ups, to join the Tirana Inc. programme; what to expect […]

View more
Entrepreneurial University Masterclass #3
May, 2020

Entrepreneurial University Masterclass #3

Entrepreneurial University Masterclass #3 The Entrepreneurial University Masterclass is implemented by EU for Innovation collaborators, the ACE experts: Erik Boer and Arjan Goudsblom; it is targeted to Albanian researchers, academics and management level officials from thirteen participating Albanian universities and aims to inform and inspire them to create programs that encourage an entrepreneurial mindset for […]

View more
footer logo