news

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies

We are proud to officially launch a new intervention: “Industry Startup Partnership Accelerator” (ISPA), a matching initiative between consolidated companies and Albanian start-ups.

The first support intervention of this kind in Albania, under the ISPA mature start-ups are assisted in providing tailored tech-solutions for actors of the industry and private sector.

In the first matchmaking event, Edipack Shpk., one of the largest and most successful packaging manufacturers and producers of paper and cardboard in Albania, presented in a ‘reverse pitch’ their tech-challenge, in front of the interested start-ups AlMoTech, WebProm, Tegeria and Pi Albi Saraci.

Three other matchmaking events are planned with companies such as EHW GmbH, Donianna Shpk, Financial Union (UFT) until November 2021.

If you’re a representative of an Albanian company or a seasoned start-up, that would like to participate in the programme, follow the link to apply: https://euforinnovation.al/ispa/

Jemi krenarë për lancimin e programit më të ri “Akseleratori i Partneriteti mes Industrisë dhe Startup-eve” (ISPA), një nismë për bashkëpunimin midis kompanive të konsoliduara dhe startup-eve shqiptare.

Programi i parë i këtij lloji në Shqipëri, ISPA, mundëson startup-et me eksperiencë t’i ofrojnë zgjidhje teknologjike, të adaptuara sipas nevojave, aktorëve të mëdhenj të industrisë dhe sektorit privat.

Në takimin e parë, Edipack Shpk., një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të paketimeve dhe prodhues të letrës dhe kartonit në Shqipëri, prezantuan në një “pitch të kundërt” (reverse pitch) sfidën e tyre teknologjike, para startup-eve të interesuara Almotech, Webprom, Tegeria dhe Pi.

Tre takime të tjera midis startup-eve dhe kompanive të mëdha si EHW, Donianna, Financial Union (UFT) janë planifikuar deri në nëntor 2021.

Nëse jeni përfaqësues i një kompanie shqiptare ose një startup-i me përvojë, dhe dëshironi të bëheni pjesë e programit, ndiqni link-un për të mësuar më shumë e për të aplikuar: https://euforinnovation.al/ispa/

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups
August, 2021

BIZ Growth Design – a programme for Albania’s groundbreaking start-ups

Biz Growth Design is powered by EU for Innovation and lead by Board of Innovation, a renowned international strategy and business design firm. This programme was especially designed for ambitious Albanian start-ups, needing to improve their business solution; to design a disruptive business model or wanting to expand their business, aiming the international market. BoI […]

View more
Tirana Inc. Demo Day – Postponed
December, 2021

Tirana Inc. Demo Day – Postponed

We regret to inform you that, unfortunately, due to major reasons, we took the decision to postpone Tirana Inc. Demo Day for early 2022! We want to properly showcase all the hard work, efforts and enthusiasm, that the student start-up teams, coaches, mentors and the entire Tirana Inc. community has put into the programme. The […]

View more
Loading
footer logo