news

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies

We are proud to officially launch a new intervention: “Industry Startup Partnership Accelerator” (ISPA), a matching initiative between consolidated companies and Albanian start-ups.

The first support intervention of this kind in Albania, under the ISPA mature start-ups are assisted in providing tailored tech-solutions for actors of the industry and private sector.

In the first matchmaking event, Edipack Shpk., one of the largest and most successful packaging manufacturers and producers of paper and cardboard in Albania, presented in a ‘reverse pitch’ their tech-challenge, in front of the interested start-ups AlMoTech, WebProm, Tegeria and Pi Albi Saraci.

Three other matchmaking events are planned with companies such as EHW GmbH, Donianna Shpk, Financial Union (UFT) until November 2021.

If you’re a representative of an Albanian company or a seasoned start-up, that would like to participate in the programme, follow the link to apply: https://euforinnovation.al/ispa/

Jemi krenarë për lancimin e programit më të ri “Akseleratori i Partneriteti mes Industrisë dhe Startup-eve” (ISPA), një nismë për bashkëpunimin midis kompanive të konsoliduara dhe startup-eve shqiptare.

Programi i parë i këtij lloji në Shqipëri, ISPA, mundëson startup-et me eksperiencë t’i ofrojnë zgjidhje teknologjike, të adaptuara sipas nevojave, aktorëve të mëdhenj të industrisë dhe sektorit privat.

Në takimin e parë, Edipack Shpk., një nga prodhuesit më të mëdhenj dhe më të suksesshëm të paketimeve dhe prodhues të letrës dhe kartonit në Shqipëri, prezantuan në një “pitch të kundërt” (reverse pitch) sfidën e tyre teknologjike, para startup-eve të interesuara Almotech, Webprom, Tegeria dhe Pi.

Tre takime të tjera midis startup-eve dhe kompanive të mëdha si EHW, Donianna, Financial Union (UFT) janë planifikuar deri në nëntor 2021.

Nëse jeni përfaqësues i një kompanie shqiptare ose një startup-i me përvojë, dhe dëshironi të bëheni pjesë e programit, ndiqni link-un për të mësuar më shumë e për të aplikuar: https://euforinnovation.al/ispa/

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme
May, 2021

Start-up Talk with Matchmaking & Exposure Programme

Last week the Albanian start-ups participating in the ‘Matchmaking and Exposure’ programme, got to virtually meet with Thomas Pilz, of the German Red Cross and initiator of “Training with VR”. Thomas gave the start-ups very interesting insights into his business and showed what can be achieved even when you start off with just a simple […]

View more
Match-making and Exposure programme – Rinora Handmade
January, 2021

Match-making and Exposure programme – Rinora Handmade

We’re very happy to have supported Rinora Handmade, as part of the 1st Cohort of the Match-making and Exposure programme, to get into contact with the biggest reseller of Barbecue goods in Germany Grillardor Erlebniswelt with Weber Original Store Remscheid. All BBQ enthusiasts can now buy the natural sponges, grown in Albania, through the Grillardor […]

View more
footer logo