news

Industry Start-up Partnership Accelerator (ISPA) – 2nd matchmaking event

During the second matchmaking event of the Industry Start-up Partnership Accelerator (ISPA), we had the pleasure to have the Financial Union of Tirana (Union Net) presenting their company in detail and reverse pitching to our start-ups for possible solutions.

A great bonus is the geographic reach of the company, which would mean the potential to scale any solution that the start-ups may provide.

There were four start-ups participating in this round of matchmaking: Big Orange Lab, Practicart, AlMoTech and Lorena Qose.

Several ideas were discussed, such as providing a solution to get feedback from the network on a daily basis; HR solutions like learning management systems and employee satisfaction.

The participants will now have 3 weeks to develop their concepts and pitch back to the Financial Union of Tirana.

Në takimin e dytë të “Akseleratorit të Partneritetit mes Industrisë dhe Startup-eve” (ISPA) patëm kënaqësinë të kishim Unionin Financiar të Tiranës (UFT), të cilët prezantuan kompaninë e tyre më në detaj dhe i bënë thirrje për zgjidhje të mundshme startup-eve prezente nëpërmjet ‘pitching të kundërt’ (reverse pitch).

Një bonus i madh është shtrirja gjeografike e kompanisë, që do të nënkuptonte potencialin për të përshkallëzuar çdo zgjidhje që mund të ofrojnë start-up-et.

Në këtë takim morën pjesë katër start-upe: Big Orange Lab, Practicart, Almotech dhe Lorena Qose.

U diskutuan disa ide, të tilla si ofrimi i një zgjidhjeje për të marrë komente nga rrjeti në bazë ditore, zgjidhjet për burimet njerëzore si menaxhimi i sistemeve të zhvillimit të mëtejshëm të punonjësve dhe vlerësimi i mirëqënies së punonjësve.

Pjesëmarrësit tani do të kenë 3 javë kohë për të zhvilluar konceptet e tyre dhe për t’ia prezantuar ato Unionit Financiar të Tiranës.

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival
September, 2022

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” – Tirana Digital Nomad Festival

On September 14-15-16, the Municipality of Tirana is organizing the Tirana Digital Nomad Festival, a three-day event that will bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect in a dynamic experience in the heart of Albania, Tirana. One among a myriad of panels, is powered by EU for […]

View more
Tirana Inc. is looking for you!
August, 2021

Tirana Inc. is looking for you!

Do you want to become a part of Tirana Inc. Student Association’s Marketing Team? If you’re a student, passionate about marketing that wants to develop their skills further, expand your network and gain access to become a part of the Albanian start-up community, apply until August 23rd through: www.tirana-inc.al Tirana Inc. is looking for YOU!

View more
Loading
footer logo