news

iKorça Hackathon – Final

This Hackathon organized in Korça from the Municipality of the city, with the support of EU for Innovation project and in collaboration with ICTSlab and Crazy town. About 40 students, university researchers, academy staff members, Start-ups and other talents got together during 11-13 December virtually as well as physically for the teams coming from the city of Korça.

The event was held in the New Library of Korça, which will soon turn in Korça ICT Hub. During the Hackathon a lot of services, concepts, applications, demo and research were presented.

Each team could choose one of the challenges coming from World Vision, One Telecommunication, Municipality of Korça, DMO and Korsel.

The first day they got to know the criteria of the Hackathon. The next day they worked on the solutions and they tested it with the mentors Kustaa Valtonen and Jules Banning for 30 minutes each.

The third day was all about finalizing the projects and in the meantime the team members learned how to create a winning project. Out of 19 registered teams, 11 got to finals and waited for the evaluation coming from the challenge owners.

EU for Innovation will support top 3 teams in order for them to keep developing their projects. In the meantime, the opportunity of the collaboration with the challenge owners is another golden chance for the participating teams.

In case you missed the iKorça Hackathon Final Show, click the link below:

https://www.facebook.com/EU4Innovation/videos/420116009041725

Ky Hackathon u organizua në Korçë nga Bashkia e qytetit, me mbështetjen e projektit “BE për Inovacionin” dhe në bashkëpunim me ICTSlab dhe Crazy Town. Rreth 40 studentë, kërkues nga universitete, anëtarë të stafit akademik, Startup-e dhe talente të tjera u bashkuan nga data 11-13 Dhjetor virtualisht dhe fizikisht për ekipet që vinin nga Korça.

Eventi u mbajt në Librarinë e Re në Korçë, e cila do të shndërrohet së shpejti në Korça ICT Hub. Gjatë Hackathonës një serë shërbimesh, konceptesh, aplikacionesh, demosh dhe kërkimesh u prezantuan.

Çdo ekip mund të zgjidhte një prej sfidave që vinin nga Ëorld Vision, One Telecommunication, Bashkia Korçë, DMO dhe Korsel.

Ditën e parë ata u njohën me kriteret e Hackathonës. Ditën që pasoi ata punuan për zgjidhjet, të cilat i testuan me mentorët Kustaa Valtonen dhe Jules Banning, 30 minuta secili.

Dita e tretë iu dedikua finalizimit të projekteve dhe ndërkohë pjesëtarët e ekipeve mësuan si të krijonin një projekt fitues. 11 nga 19 ekipe te regjistruara mbërritën në finale dhe pritën vlerësimin e zotëruesve të sfidave.

BE për Inovacionin do të mbështesë 3 ekipet fituese, me qëllim zhvillimin e projekteve të tyre. Ndërkohë, mundësia e bashkëpunimit me zotëruesit e sfidave është një tjetër shans i artë për ekipet pjesëmarrëse.

Në rast se e keni humbur shfaqen finale të iKorça Hackathon, klikoni linkun më poshtë:

https://www.facebook.com/EU4Innovation/videos/420116009041725

GROWpreneur Demo Day
July, 2021

GROWpreneur Demo Day

GROWpreneur Demo Day was a great success! A big thank you to all the dedicated teams who worked hard and persevered through these past 3 months and are a step closer to reaching their goals! Great job GROWpreneurs! And an even bigger thank you, goes for all the trainers, mentors and partners, who took time […]

View more
Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Ozzo – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

Today we introduce you to OZZO.al, an innovative ordering platform, the digital future in the HoReCa industry. For OZZO digitalizing the industry starts by revolutionizing the menu, introducing a digital menu, providing users on demand service by scanning the Qr-Code. Businesses love OZZO, as it enables them to configure menus in real time with versatile […]

View more
Loading
footer logo