news

ICT Hub Korça – Java training Bootcamp Launch

On Tuesday, ‘ICT HUB KORÇA’, an EU for Innovation and Municipality of Korça initiative, launched the “JAVA Training Bootcamp”.

This intensive, 4-week training in JAVA programming will give to 15 young people, coming from the city of Korça and the nearby region, the possibility to strengthen their ICT skills and deepen their knowledge in programming languages.

The first training session, was opened by the welcoming words of the Mayor of Korca, Mr. Sotiraq Filo, who wished the participants success in their new pursuit.

The JAVA Training Bootcamp, is part of a series of trainings, workshops and community building activities, that aim to retain talent, foster entrepreneurship, develop a skilled labour force and offer job opportunities to the youth of Korça and put the town of Korça on the European map as an ICT destination for national and international businesses.

For more information visit: https://euforinnovation.al/regional-start-up-ecosystem…/

Këtë të martë, ‘ICT HUB KORÇA’, një iniciativë e BE për Inovacionin dhe Bashkisë Korçë, nisi “Bootcamp-in e trajnimit në JAVA”.

Ky trajnim intensiv, 4-javor, në programim JAVA do t’u japë 15 të rinjve, nga qyteti i Korçës dhe rajoni përreth, mundësinë për të përmirësuar aftësitë e tyre TIK dhe thelluar njohuritë e tyre mbi gjuhët e programimit.

Në sesion e parë të trajnimit, Kryetari i Bashkisë, Z. Sotiraq Filo, u uroi pjesëmarrësve suksese të mëtejshme në nismën e tyre më të re.

JAVA Training Bootcamp, është pjesë e një serie trajnimesh, punëtorish dhe aktivitetesh për ndërtimin e komunitetit të sipërmarrjes, që synojnë ruajtjen e talentit, nxitjen e sipërmarrjes, zhvillimin e një forcë të kualifikuar punëtore dhe ofrimin e mundësive të punësimit për të rinjtë e Korçës, si dhe vendosjen e qytetit në hartën evropiane të destinacioneve TIK, për bizneset kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për më shumë informacion vizitoni: https://euforinnovation.al/regional-start-up-ecosystem…/

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”
September, 2022

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”. During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the […]

View more
1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day
September, 2020

1st Cohort of the Matchmaking and Exposure Programme – Pitching Day

On the 17th & 18th of September, 19 start-ups pitched their business concepts to become part of the 1st Cohort of the new “Matchmaking and Exposure” programme. The start-ups, which operate in the fields of tourism, agri-tech and clean-tech, presented their businesses to our jury of experts from EU for Innovation and Social Impact. Due […]

View more
Loading
footer logo