news

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” panel

In framework of Tirana Digital Nomad Festival, a very motivating and thought-provoking panel addressing the topic of “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” took place on Wednesday, September 14th at Someetings.

The panel moderated by Anila Hyka Smorgrav – Engagement Director, at Orange France, and composed by well-established Albanians in the Diaspora, speakers such as Asetila Köstinger (Austria), Armand Brahaj (Germany), Daniel Kazani (Germany), Landa Grembi (Austria), as well as Flavio Kristo (Albania-Germany) and Gerti Boshnjaku as the Platform Leader of AlbaniaTech, did not only elaborate on the topic, but triggered an interesting discussion with the audience, made of digital nomads and other Albanians living abroad, who were present in the event.

GIZ Albania, through its programmes ProSeed/ EU for Innovation, and “Global Programme for Migration and Diaspora”, was a main supporter of the 1st edition of Tirana Digital Nomads Festival, organized by the Municipality of Tirana and taking place between the 14th and 16th of September.

This event aimed to bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect through a dynamic experience in the city of Tirana, also the European Youth Capital for 2022.

Në kuadër të Tirana Digital Nomads Festival, një panel mjaft motivues dhe “provokues” idesh, trajtoi temën “Si mund të kontribuojë diaspora në ekosistemin e startup-eve dhe TIK në Shqipëri?” në datën 14 shtator, në ambientet e Someetings.

Paneli i moderuar nga Anila Hyka Smorgrav – Drejtore e Angazhimit, në Orange France, dhe i përbërë nga shqiptarë të njohur të diasporës, si Asetila Köstinger (Austri), Armand Brahaj (Gjermani), Daniel Kazani (Gjermani), Landa Grembi (Austri), si dhe Flavio Kristo (Shqipëri-Gjermani) dhe Gerti Boshnjaku si Drejtues i Platformës Albania Tech, jo vetëm që shtjelluan temën, por nxitën një diskutim të gjallë me publikun, të përbërë nga nomadë dixhitalë dhe shqiptarë të tjerë, që jetojnë jashtë vendit, të cilët ishin të pranishëm në aktivitet.

GIZ Albania, nëpërmjet programeve të tij ProSEED/ EU for Innovation dhe “Programi Global për Migracionin dhe Diasporën”, ishte një nga mbështetësit kryesorë të edicionit të parë të Tirana Digital Nomads Festival, organizuar nga Bashkia e Tiranës dhe zhvilluar në datat 14 deri 16 shtator.

Ky event kishte për qëllim të bashkonte profesionistët e IT-së nga mbarë bota, sipërmarrësit dhe të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë, për të mësuar, ndarë dhe rrjetëzuar me njeri-tjetrin, përmes një eksperience dinamike në qytetin e Tiranës, njëkohësisht dhe Kryeqyteti Rinor Evropian për vitin 2022.

GroWING Hackathon 2022
August, 2022

GroWING Hackathon 2022

GroWING Hackathon 2022, powered by EU for Innovation and implemented by Yunus Social Business Balkans, will take place on 12-13 September. This Hackathon offers you 3 challenges coming from Tech For Access, Greening Albania and Social Impact. Create your team and provide an innovative solution to one of the challenges in 48 hours! This is […]

View more
5 universities join Tirana INC. initiative
February, 2021

5 universities join Tirana INC. initiative

We are very happy to announce that five Albanian universities accepted the invitation to join Tirana INC., an initiative, supported by EU for Innovation and implemented by Preneurz.Amsterdam. Tirana INC. is a brand-new student incubation program in Tirana. Thank you, University of Tirana, Faculty of Economics, Metropolitan University of Tirana, Polis University, Epoka University and […]

View more
Loading
footer logo