news

“How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” panel

In framework of Tirana Digital Nomad Festival, a very motivating and thought-provoking panel addressing the topic of “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” took place on Wednesday, September 14th at Someetings.

The panel moderated by Anila Hyka Smorgrav – Engagement Director, at Orange France, and composed by well-established Albanians in the Diaspora, speakers such as Asetila Köstinger (Austria), Armand Brahaj (Germany), Daniel Kazani (Germany), Landa Grembi (Austria), as well as Flavio Kristo (Albania-Germany) and Gerti Boshnjaku as the Platform Leader of AlbaniaTech, did not only elaborate on the topic, but triggered an interesting discussion with the audience, made of digital nomads and other Albanians living abroad, who were present in the event.

GIZ Albania, through its programmes ProSeed/ EU for Innovation, and “Global Programme for Migration and Diaspora”, was a main supporter of the 1st edition of Tirana Digital Nomads Festival, organized by the Municipality of Tirana and taking place between the 14th and 16th of September.

This event aimed to bring together worldwide IT professionals, entrepreneurs and all tech youth to share, learn and connect through a dynamic experience in the city of Tirana, also the European Youth Capital for 2022.

Në kuadër të Tirana Digital Nomads Festival, një panel mjaft motivues dhe “provokues” idesh, trajtoi temën “Si mund të kontribuojë diaspora në ekosistemin e startup-eve dhe TIK në Shqipëri?” në datën 14 shtator, në ambientet e Someetings.

Paneli i moderuar nga Anila Hyka Smorgrav – Drejtore e Angazhimit, në Orange France, dhe i përbërë nga shqiptarë të njohur të diasporës, si Asetila Köstinger (Austri), Armand Brahaj (Gjermani), Daniel Kazani (Gjermani), Landa Grembi (Austri), si dhe Flavio Kristo (Shqipëri-Gjermani) dhe Gerti Boshnjaku si Drejtues i Platformës Albania Tech, jo vetëm që shtjelluan temën, por nxitën një diskutim të gjallë me publikun, të përbërë nga nomadë dixhitalë dhe shqiptarë të tjerë, që jetojnë jashtë vendit, të cilët ishin të pranishëm në aktivitet.

GIZ Albania, nëpërmjet programeve të tij ProSEED/ EU for Innovation dhe “Programi Global për Migracionin dhe Diasporën”, ishte një nga mbështetësit kryesorë të edicionit të parë të Tirana Digital Nomads Festival, organizuar nga Bashkia e Tiranës dhe zhvilluar në datat 14 deri 16 shtator.

Ky event kishte për qëllim të bashkonte profesionistët e IT-së nga mbarë bota, sipërmarrësit dhe të rinjtë e apasionuar pas teknologjisë, për të mësuar, ndarë dhe rrjetëzuar me njeri-tjetrin, përmes një eksperience dinamike në qytetin e Tiranës, njëkohësisht dhe Kryeqyteti Rinor Evropian për vitin 2022.

Finalization of the Social Media Marketing Training in Korca
July, 2021

Finalization of the Social Media Marketing Training in Korca

Last weekend marked the finalization of the Social Media Marketing Training conducted by AGOG Marketing and supported by EU for Innovation and Korça’s Municipality. From 88 applicants in total, who applied in the open call, 36 were selected to participate in the intensive, one-month training, which consisted of 32 hours of virtual sessions, 11 hours […]

View more
Ecosystem Safari in Cologne, Germany
December, 2019

Ecosystem Safari in Cologne, Germany

Four people from the Albanian ecosystem, representing start-ups and ecosystem actors, joined last weeks the Ecosystem Safari to Cologne where they met with representatives from co-working spaces, accelerators, university initiatives, the City of Cologne and the University of Cologne to discuss topics such as ecosystem development, the collaboration between different actors of the ecosystem and […]

View more
Loading
footer logo