News

Hackathon Workshop with the Municipality of Tirana

On Monday, EU for Innovation together with Crazy Town organised a workshop with the Municipality of Tirana. Aim of the workshop was to find out how the city could use hackathons as a tool to connect universities, students and businesses in solving real-life challenges.

Together, we identified themes for the upcoming series of three hackathons. Themes will address talents, digitisation, societal and rural opportunities.

The first hackathon will be organised in December 2019 focusing on the topic “How do we turn Tirana into a European hot-spot for digital nomads?”.

Registrations for participation open soon. Stay tuned!

Të hënën, projekti BE për Inovacionin së bashku me Crazy Town organizuan një workshop me Bashkinë e Tiranës. Qëllimi i këtij workshop-i ishte përdorimi i hackathons si një mjet për të ndërlidhur universitetet, studentët dhe bizneset në zgjidhjen e sfidave reale të qytetit të Tiranës.

Së bashku, identifikuam tema të mundshme për serinë e tre hackathons, që do të organizohen nga BE për Inovacionin. Temat do të trajtojnë potencialin e talenteve, dixhitalizimin, mundësitë shoqërore dhe rurale.

Hackaton-i i parë do të organizohet në dhjetor 2019 dhe do të përqëndrohet në temën “Si ta shndërrojmë Tiranën në një hotspot europian për nomadët dixhitalë?”.

Regjistrimet për pjesëmarrje hapen së shpejti! Na ndiqni për të rejat më të fundit.

Hackathons #3
May, 2020

Hackathons #3

Summary of Hackathon#3 EU for Innovation Online Hackathon#3: How to help Albanian businesses with new affordable digital solutions? Tirana, May 26, 2020 University teams, start-ups and innovators virtually come together to create solutions for the real-life needs of Albanian SMEs.  Small and Medium Enterprises. On May 25th, the 3rdHackathon in a series organized by EU […]

View more
Graduation Ceremony, Connect IT student-teams
July, 2021

Graduation Ceremony, Connect IT student-teams

July 9th, marked the Graduation Ceremony of the first student-teams as part of ConnectIT, the programme that aims to connect students to businesses, that want to digitize their business processes. 4 teams presented at Destil Creative Hub the work they’ve done for Albanian companies such as Lebon Tirana, GRAL Medical and Cheer Chews, in front […]

View more
Loading
footer logo