news

Graduation Ceremony, Connect IT student-teams

July 9th, marked the Graduation Ceremony of the first student-teams as part of ConnectIT, the programme that aims to connect students to businesses, that want to digitize their business processes.

4 teams presented at Destil Creative Hub the work they’ve done for Albanian companies such as Lebon Tirana, GRAL Medical and Cheer Chews, in front of their peers, professors, businesses and representatives of the Ministry of Finance and Economy.

We’re really proud of the initiative and dedication shown by the students during this programme and as EU for Innovation we decided to support their efforts further, by helping them in the creation of the first students’ consultancy firm in Albania, StudentInc.

Congratulations to the young women and men that successfully completed their Connect IT journey and if you want to learn more about the beginning of their new path as young entrepreneurs, stay tuned for our updates!

Data 9 Korrik, u shënua nga Ceremonia e Diplomimit e Connect IT për ekipet e para studentore, pjesë e programit që synon të ndërlidhë studentët me biznese, të cilat dëshirojnë të digjitalizojnë proceset e tyre.

4 skuadra, prezantuan tek Destil Creative Hub, punën e tyre për kompani shqiptare si Lebon Tirana, GRAL Medical dhe Cheer Chews, para shokëve, profesorëve, bizneseve dhe përfaqësuesve të Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Ne jemi me të vërtetë krenarë për iniciativën dhe përkushtimin e treguar nga studentët gjatë këtij programi dhe si BE për Inovacionin, vendosëm t’i mbështesim përpjekjet e tyre më tej, duke i ndihmuar ata në krijimin e kompanisë së parë të drejtuar nga studentë në Shqipëri, StudentInc.

Përgëzime vajzave dhe djemve të rinj që përfunduan me sukses rrugëtimin e tyre me Connect IT, dhe nëse doni të mësoni më shumë rreth fillimive të tyre si sipërmarrës të rinj, ndiqni përditësimet tona!

3<sup>rd</sup> EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next
February, 2020

3rd EIIU TALK with Erik Boer of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) & Dr. Mirjam Leloux of IXA Next

This time at EIIU TALKs, we had the pleasure to have Erik Boer – CEO of Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) | CEO Startup Village and Dr. Mirjam Leloux – Director of Technology Transfer at the University of Amsterdam (UvA), as guest speakers to deliver talks under the theme: “The changing university and its impact […]

View more
Welcome to the 3<sup>rd</sup> Challenge Fund Bootcamp
September, 2020

Welcome to the 3rd Challenge Fund Bootcamp

Welcome to the third Bootcamp of the Challenge Fund. This Bootcamp was different from the other two because it was virtual. Nevertheless, this is the pre-final evaluation level to select the Challenge Fund winners from the third call. On this level the jury composed of local and international experts evaluate the commitment and competencies of […]

View more
Loading
footer logo