news

GIZ Albania support for Tirana Digital Nomad Festival through “Global Programme Migration & Diaspora”

GIZ Albania is supporting the 1st Tirana Digital Nomad Festival, through the engagement of its programmes ProSeed 2.0, EU for Innovation and “Global Programme Migration & Diaspora”.

During three days the city of Tirana will host a series of talks, workshops and activities, that will gather international and local professionals, entrepreneurs, and innovators in the field of technology, who will share their experiences and put Tirana on the world map of digital cities.

Download the agenda through the link and become part of this exciting event: https://digitalnomad.tirana.al/

Also don’t miss today’s panel at 15:30 on “How can the Diaspora contribute to the Start-up & ICT ecosystem in Albania?” at Someetings.

GIZ në Shqipëri po mbështet edicionin e parë të Tirana Digital Nomad Festival, nëpërmjet angazhimit të programeve të Proseed 2.0, EU for Innovation dhe “Global Program Migration & Diaspora”.

Përgjatë tre ditëve qyteti i Tiranës do të presë një sërë bisedash, seminaresh dhe aktivitetesh, që do të mbledhin bashkë profesionistë ndërkombëtarë dhe vendas, sipërmarrës dhe novatorë në fushën e teknologjisë, të cilët do të ndajnë përvojat e tyre dhe do ta vendosin Tiranën në hartën botërore të qyteteve dixhitale.

Gjeni axhendën në link dhe bëhuni pjesë e këtij eventi emocionues: https://digitalnomad.tirana.al/

Gjithashtu mos e humbisni panelin e sotëm në orën 15:30, me temë “Si mund të kontribuojë diaspora shqiptare në ekosistemin e start-up-eve dhe TIK në Shqipëri?” pranë Someetings.

Praktika.al – A disruptive solution to the Albanian internship market
August, 2021

Praktika.al – A disruptive solution to the Albanian internship market

Today we want to present you one of the start-ups participating in Biz Growth Design, a tailor-made programme for Albanian start-ups. Meet Praktika.al, a new digital product aiming to create a structured functional internship market in Albania. The solution is a technology driven transformation of the matching process, enabling access in real time of demand […]

View more
Crisis Intervention for Start-ups and ISOs
March, 2020

Crisis Intervention for Start-ups and ISOs

We designed “Crisis Intervention” so we could listen Start-ups and ISOs to the specific challenges and needs related to the Covid-19 situation and support them to see beyond the struggles, learn how to work during crises, review their business models and switch the mindset towards solutions and finding new opportunities. ⠀ Starting March 27th, we […]

View more
Loading
footer logo