News

German Ambassador Peter Zingraf visits Flexible Start-up Support Accelerator in Shkoder

‘Flexible Start-up Support’ Acceleration programme in Shkodra, supported by EU for Innovation and implemented by OFICINA, welcomed last week the visit of German Ambassador Peter Zingraf.

The Ambassador and his staff had the opportunity to follow and comment on the Pitch-presentations of the start-ups and innovative businesses of the programme participants, coming from the Shkodra region.

It was a real pleasure to hear the encouraging words of Ambassador Zingraf, who praised the variety of ideas and enterprises and called the activity “a window into the region’s economy.”

The German Embassy in Tirana and GIZ Albania have always been great supporters of entrepreneurship and innovation in Albania, directly contributing to the country’s economic growth and human capital development.

Programi i Akselerimit ‘Flexible Start-up Support’ në Shkodër, mbështetur nga EU for Innovation dhe zbatuar nga OFICINA, mirëpriti vizitën e Ambasadorit gjerman Peter Zingraf, në kuadër të aktiviteteve të Tetorit Gjerman.

Ambasadori dhe stafi i tij patën mundësinë të ndjekin, për herë të parë, dhe të komentojnë prezantimet në formatin ”Pitches”, të sipërmarrjeve dhe startup-eve të pjesëmarrësve nga rajoni i Shkodrës.

Ishte kënaqësi të dëgjonim fjalët inkurajuese të Ambasadorit Zingraf, i cili përgëzoi shumëllojshmërinë e veprimtarive sipërmarrëse dhe e quajti aktivitetin ”një dritare në ekonominë e rajonit.”

Ambasada Gjermane Tiranë dhe GIZ Albania janë mbështetës kryesorë të sipërmarrjes dhe inovacionit në Shqipëri, duke ndikuar drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor.

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition
November, 2021

Europe is Here _ Alpine Bees / Innovation in Tradition

On November 25th, with the journalists, within the campaign Europe is Here, we visited some businesses in north Albania that are supported by the EU in Albania. Also present was the head of cooperation of the European Union in Albania, Hubert Perr. We started our visit at Alpine Bees where Rinaldo Gjolaj showed us the […]

View more
Apply now for Uplift programme, 4th edition
August, 2022

Apply now for Uplift programme, 4th edition

EU for Innovation as an official supporter of the 4th edition of @uplift.al encourages all start-ups and aspiring entrepreneurs with an innovative idea to apply!   Why join?! ? 3 months complex acceleration program ? €17K cash prize for the best teams ? Mentoring by 50+ top industry experts ? Study trip to Slovakia & […]

View more
Loading
footer logo