news

Funky Cabin – High-end outdoor retreat, 365 days a year

Funky Cabin also known as a “5-star outdoor hotel under the stars” is another startup among the winners of the 4th Call of the Challenge Fund.

This initiative introduces a new way of camping in woody hand-made cabins that meet every need in all seasons to bring you closer to nature without giving up comfort.

The cabins are beautifully designed, including traditional Albanian elements that make them even more special and can be placed wherever the customer’s desire.

This alternative way of spending a night or a weekend outdoor is perfect to explore further the beauty of the rural Albania.

Funky Cabin, që gjithashtu njihet si “Një hotel me 5 yje në natyrë” është një tjetër startup që u vlerësua si fitues në thirrjen e katërt të Challenge Fund.

Kjo iniciativë sjell një mënyrë të re kampingu në kabina druri të punuara me dorë që përmbushin çdo nevojë në çdo stinë për t’ju sjellë më pranë natyrës pa hequr dorë prej komfortit.

Kabinat janë të krijuara mjaft bukur, duke përfshirë element tradicionalë shqiptarë që i bën edhe më të veçanta si edhe mund të vendosen kudo të dëshirojnë klientët.

Kjo mënyrë alternative për të kaluar një natë apo një fundjavë në natyrë është e përsosur për të eksploruar më tepër bukurinë e Shqipërisë rurale.

Visit of EU Ambassador Christiane Hohmann to Alpine Bees
August, 2022

Visit of EU Ambassador Christiane Hohmann to Alpine Bees

EU for Innovation is a proud supporter of Alpine Bees since 2019. This start-up is a family business, that produces high quality honey through traditional and innovative harvesting and beekeeping methods. They started this activity with only 3 beehives and nowadays they have 160! EU Ambassador Christiane Hohmann, visited today the premises of Alpine Bees […]

View more
Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call
September, 2021

Bees and trees – one of the winning start-ups of Challenge Fund 4th Call

You have probably heard of Bees & Trees products, but did you know that this is the first Albanian organic skincare brand with a recycling strategy for the packaging and producing – based on EU regulations for cosmetics and product safety PIF? Today we introduce another Challenge Fund winner: Rona Nushi, a pharmacist and the […]

View more
Loading
footer logo