news

Flexible Start-up Support takes over Vlora

Are you an entrepreneur based in Vlora or the southern region of Albania? A business owner who has reached a point where you need professional advice, direction, and some funding?

Or you have a great idea or project in any industry that can be commercialized?

These all are good enough reasons to join the acceleration programme implemented by OFICINA with the support of EU for Innovation!

Apply now: https://oficina.al/flexible-support/

Je një sipërmarrës nga Vlora apo jugu i Shqipërisë? Ke nisur biznesin tëndin dhe je në një pikë ku të nevojitet këshillim profesional, drejtim dhe financim?

Apo ke një ide të mrekullueshme ose projekt në cilindo sektor të industrisë që mund të komercializohet?

Të gjitha këto janë arsye mjaft të mira për t’iu bashkuar programit të akselerimit zbatuar nga OFICINA me mbështetjen e BE për Inovacionin.

Apliko tani: https://oficina.al/flexible-support/

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies
September, 2021

“Industry Startup Partnership Accelerator” – our newest intervention for Albanian start-ups and companies

We are proud to officially launch a new intervention: “Industry Startup Partnership Accelerator” (ISPA), a matching initiative between consolidated companies and Albanian start-ups. The first support intervention of this kind in Albania, under the ISPA mature start-ups are assisted in providing tailored tech-solutions for actors of the industry and private sector. In the first matchmaking […]

View more
Tirana Inc. – Halfway Pitch
November, 2021

Tirana Inc. – Halfway Pitch

A milestone was definitely reached for the 10 student-teams participating in Tirana Inc. incubation programme, with the Halfway Pitch Event. They got to pitch for the first time and hear the feedback of a real jury of international experts, young Albanian entrepreneurs, private sector representatives and many more. After 5 full weeks of work and […]

View more
Loading
footer logo