news

Flexible Start-up Support – Regional Edition – DEMO DAY

After successful completion of the training sessions in Vlora, the programme was concluded with a Demo Day on July 15th.

10 best performing teams from the city of Vlora and Shkodra, were invited to pitch their solutions in front of an enthusiastic audience and a jury panel, composed of the representatives of EU for Innovation project, ONE Telecommunications, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, and Biznes Albania.

It was a great event and pitching performances, which also reflected the impact the 12-week programme had in the development of these start-ups. In total, 6 prizes were distributed among the winning teams, (2 cash prizes, 2 tickets to international Start-up conferences with all costs covered, and 2 Digital Marketing Consultancy packages).

We look forward to continue the support and further enrich the Flexible Start-up Support Programme – Regional Edition in both cities, as well as reach out to other regional cities of Albania.

Stay tuned for more information about the following city!

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimeve në Vlorë, programi përfundoi me ditën e demostrimit, më 15 Korrik.

10 ekipet me performancën më të mire nga qyteti i Vlorës dhe Shkodrës, u ftuan për të prezantuar zgjidhjet e tyre para një audience entuziaste dhe një paneli jurie, përbërë nga përfaqësues të projektit BE për Inovacionin, One Telecommunications, Universiteti i Vlorës dhe Biznes Albania.

Ishte një event i shkëlqyer, me prezantime shumë të mira, gjë kjo që reflekton impaktin e programit 12 javësh në zhvillimin e startup-eve. Në total, 6 çmime u shpërndanë midis ekipeve fituese, (2 çmime cash, 2 bileta për konferenca ndërkombëtare për Startup-et me të gjitha shpenzimet e mbuluara, dhe 2 paketa konsulence për Marketingun Dixhital).

Ne mezi presim të vazhdojmë mbështetjen dhe të pasurojmë më tej Programin Fleksibiël të Mbështetjes për startup-et – Edicioni Rajonal në të dy qytetet, si dhe të arrijmë dhe qytete të tjera rajonale të Shqipërisë.

Na ndiqni për më shumë informacion në lidhje me qytetin e ardhshëm!

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives
November, 2021

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives

EU for Innovation was present at the EU4Education Fair, organized by European Union in Albania. We presented our support programmes targeting Albanian students and universities and some of the most innovative start-ups that have benefited from our project. It was an amazing day for our teams of Tirana Inc. and Connect IT. They shared their […]

View more
Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca
July, 2020

Regional Start-up Ecosystem Development – Training in Korca

As part of its mandate to strengthen the innovation and start-up ecosystem in Albania, the EU for Innovation project is supporting selected municipalities across Albania to develop programmes, partnerships and capacities to strengthen local entrepreneurs and businesses. For this purpose, the project will work with policy makers, universities and Innovation Support Organisation (ISOs) in these […]

View more
Loading
footer logo