News

Flexible Start-up Support programme has started!

Last Saturday, OFICINA and Innovation Nest, with the support of EU for Innovation, officially launched the “Flexible Start-up Support” accelerator programme. More than 15 start-ups were selected through a pitching competition and are now following up with workshops and training with our international and national experts.

The first two workshops, held by Filip Stipancic and Igor Madzov, focused on ‘Lean Start-up Methodologies’ and ‘Financial Planning and Fundraising for Start-ups’. We are happy to see so many engaged entrepreneurs coming from Albania & Kosova, who are looking to grow and expand their businesses, while developing their capacities through our programme.

We’re looking forward to meet all the start-ups one last time this year, for our last training session this weekend!

Të shtunën e kaluar, OFICINA dhe InnovationNest, me mbështetjen e BE për Inovacionin, nisën zyrtarisht programin e akselerimit “Flexible Start-up Support”.

Më shumë se 15 start-upe u përzgjodhën përmes një konkursi ‘pitching’ dhe tani po vijojnë rrugëtimin e tyre në programin e akselerimit, me seminare dhe trajnime me ekspertët tanë ndërkombëtarë dhe kombëtarë.

Dy seminaret e para, të mbajtura nga Filip Stipancic dhe Igor Madzov, u përqëndruan në ‘Metodologjinë e Lean Start-up’ dhe ‘Planifikimi financiar dhe mbledhja e kapitalit për start-upet’. Ne jemi të lumtur që shohim kaq shumë sipërmarrës të angazhuar nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët kërkojnë të rriten dhe të zgjerojnë bizneset e tyre, ndërsa zhvillojnë kapacitetet përmes programit tonë.

Mezi presim që ti takojmë të gjitha start-up-et për herën e fundit për këtë vit, në trajnimin e fundjavës!

Fireside-Chat with DAW
February, 2021

Fireside-Chat with DAW

On February 5th we hosted a virtual “Fireside-Chat with DAW – German Albanian Business Association” in Germany and the start-ups enrolled in our “Matchmaking and Exposure” Programme. During the session the start-ups had the opportunity to get an introduction on the following topics: • Market relations between Germany and Albania • Perspectives for Albanian companies […]

View more
The Future of Universities Masterclass
June, 2021

The Future of Universities Masterclass

On Thursday June 24th, “The Future of Universities” Masterclass was brought to lecturers, researchers, leadership officials of Albanian Universities by UIIN [University Industry Innovation Network] and Crazy Town, with the support of EU for Innovation. The aim was to share knowledge and (re-)design and co-create a vision for the future of higher education, highlighting its […]

View more
Loading
footer logo