news

Finalization of ‘Teach the teacher’ Programme for Entrepreneurship Education

During the two Masterclasses, the participants had the opportunity to learn about the perspectives on entrepreneurship education, best practices, methods and tools, combined with knowledge sharing sessions of keynote speakers from the Dutch Entrepreneurial ecosystem.

The two-day Experiential Learning programme was designed to give the lecturers a first-hand experience to the methods and tools the students are supposed to experience during their studies. These insights are important to shape the mindsets of young people and provide the skills, knowledge, and attitudes that are central to developing an entrepreneurial culture.

This programme is implemented by Preneurz.Amsterdam, and is developed as part of EU for Innovation mission to support Albanian Universities into becoming more entrepreneurial. This support intervention will be finalized with a pitch competition & panel discussion on programme learnings and outcomes, with Albanian universities, on March 18th.

Gjatë dy Master-klasave pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë rreth perspektivave mbi edukimin e sipërmarrjes, praktikat më të mira, metodat dhe mjetet, kombinuar me prezantimet e sjella nga të ftuarit, figura të spikatura të ekosistemit sipërmarrës hollandez.

Programi dy-ditor “Experiential Learning” u projektua si një mundësi për t’u dhënë lektorëve eksperiencën me të cilën do të përballen dhe studentët përgjatë studimeve të tyre. Këto metoda janë të rëndësishme për të modeluar mendjet e të rinjve për të nxitur një kulturë sipërmarrëse por edhe për të rritur aftësitë dhe njohuritë e tyre në këtë fushë.

Ky program është zbatuar nga Preneurz.Amsterdam dhe është zhvilluar si pjesë e misionit të EU for Innovation, për të mbështetur universitetet shqiptare në rrugëtimin e tyre për t’u bërë ‘universitete sipërmarrëse’. Ky program do të finalizohet në 18 mars me një aktivitet përmbyllës me ‘pitches’/ prezantime të shkurtra nga universitetet pjesëmarrëse dhe një panel diskutimi mbi përvojën që ofroi programi e çfarë mund të bëhet më tej.

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives
November, 2021

EU4Education Fair – EU for Innovation representatives

EU for Innovation was present at the EU4Education Fair, organized by European Union in Albania. We presented our support programmes targeting Albanian students and universities and some of the most innovative start-ups that have benefited from our project. It was an amazing day for our teams of Tirana Inc. and Connect IT. They shared their […]

View more
She Starts Up: Anisa Lloja – Culturalyst
December, 2022

She Starts Up: Anisa Lloja – Culturalyst

Anisa Lloja and her sister stand behind Albanian Creative Industries Incubator (ACII) and Culturalyst [Kultura-list], which is a shared digital infrastructure for cultural communities. This is a follow-up of the work started in 2014 with Nji Mar, Nji Mrapsht, the first handmade concept-store in Albania, supported by a network of +200 artisans from all over the […]

View more
Loading
footer logo