news

The first smart agriculture platform by FARZH Korca

Did you know that as winners of the EU for Innovation Challenge Fund FARZH Korca has established the first smart agriculture platform in Albania?

It already covers over 150 hectares of land in the Municipalities of Korça, Maliq and Devoll and has one physical and three virtual functioning, meteorological stations.

Every day the group of farmers that are using the platform, get notified about weather conditions and the risk of diseases in agricultural crops.

Nowadays, if you are a farmer or entrepreneur in the field of agriculture, it is no longer necessary to go daily in the fields to check your crops. Through the Sentinel 2 Satellite, you can get images of agricultural land and based on the global indexes and comparisons, understand where the problems lie and intervene where needed.

If you want to learn more about the platform and what it offers, contact FARZH Korca.

A e dini se si fitues të Challenge Fund së BE për Inovacionin, FARZH Korca ka krijuar platformën e parë “smart” të bujqësisë në Shqipëri?

Ajo tashmë mbulon mbi 150 hektarë tokë në Bashkitë e Korçës, Maliq dhe Devoll dhe ka një stacion meteorologjik fizik dhe tre të funksionimit virtual.

Çdo ditë grupi i fermerëve që po përdor platformën, njoftohet për kushtet e motit dhe rrezikun e sëmundjeve në kulturat bujqësore.

Në ditët e sotme, nëse jeni fermer ose sipërmarrës në fushën e bujqësisë, nuk është më e nevojshme të shkoni çdo ditë në fusha për të kontrolluar të korrat tuaja. Përmes Satelitit Sentinel 2, ju mund të merrni imazhe të tokës bujqësore dhe bazuar në indekset globale dhe krahasimet, të kuptoni se ku qëndrojnë problemet dhe të ndërhyni aty ku është e nevojshme.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth platformës dhe çfarë ofron, kontaktoni FARZH Korçë.

Korça ICT Festival
November, 2021

Korça ICT Festival

Discussions, workshops, inspiring speeches, and great commitment! The city of serenades hosted for the first time Korça ICT Festival and welcomed a series of guests. Policy makers and actors of the Albanian innovation ecosystem, international speakers and passionate young people, got together in this day unlike others in Korça. This event was supported by EU […]

View more
Last month’s recap of Fundraising 101 Programme
August, 2021

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme

The Fundraising 101 programme, powered by EU for Innovation has been carried on by Coolab & ICT Hub Venture for the past month. 5 Albanian star start-ups have participated in trainings on Startup Lifecycle and Fundraising Essentials as well as gaining insights and fundamental knowledge on fundraising, for their businesses. Next in the list, there […]

View more
Loading
footer logo