news

Expert and Start-up Talks for the Matchmaking & Exposure programme participants

Last week, the Albanian start-ups attending the Matchmaking and Exposure programme, of EU for Innovation in collaboration with Social Impact, participated in their first M&E Expert and Start-up Talks.

The Expert Talk was hosted by Lars Lockemann, CEO of Fairconcept GmbH, who gave a thorough overview of the current and future trends in the trade fair business, which was followed by a Q&A session from the start-ups.

For the Start-up Talk, we had the pleasure to be joined by Nona Burkoff, founder of Pathfinder HR Solutions, who told us all about her business: what’s she doing, how she got there and what happened on the way. The 16 start-ups attending got to ask their questions which made for a productive discussion.

The calendar of the Matchmaking & Exposure programme, is filled with other interesting events and we will keep you updated on what’s coming up.

Javën e kaluar, startup-et shqiptare, pjesë e programit ‘Matchmaking and Exposure’, nga BE për Inovacionin në bashkëpunim me Social Impact, morën pjesë në Bisedat e para me Ekspertë dhe Startup-e gjermane.

Biseda me Ekspertin, u prezantua nga Lars Lockemann, Drejtor i Fairconcept GmbH, i cili dha një pasqyrë të plotë të trendeve aktuale dhe të ardhshme në sektorin e panairëve tregtare në Gjermani, dhe u pasua nga një sesion me pyetje dhe përgjigje nga startup-et.

Në Bisedë me Startup, patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Nona Burkoff, themeluese e Pathfinder HR Solutions, e cila shpjegoi konceptin e biznesit të saj dhe rrugëtimin që e coi atë në themelimin e një startup-i. 16 startup-et pjesëmarrëse, i drejtuan pyetjet e tyre, prej të cilave u realizua një diskutim mjaft produktiv.

Kalendari i programit Matchmaking & Exposure, është i mbushur me aktivitete të tjera interesante dhe ne do t’ju mbajmë të azhornuar në vijim.

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest
November, 2019

Albanian start-ups at Untold Stories in Budapest

Last week, as part of EU for Innovation’s constant effort to promote Albanian entrepreneurs, members of the start-ups SquadIn and The Dancing Bits got the opportunity to attend Untold Stories Budapest, a one day start-up conference in Hungary, where they had the opportunity to connect to other founders, discuss potential collaborations and pitch their ideas […]

View more
Last get-together of Europe is Here campaign
December, 2021

Last get-together of Europe is Here campaign

We arrived at the end of the activities organized in the frame of Europe is Here campaign. Today we had the pleasure to bring together some of the start-up founders supported through EU for Innovation funds. They told us about their progress, their future plans and the importance of funding and support of new entrepreneurs […]

View more
Loading
footer logo