news

European Research and Innovation Days

For the first time this year Albania was part of the annual EU Research & Innovation Days (22-24 September 2020)!

EU for Innovation was a supporter of the event, which brings together policymakers, researchers, entrepreneurs and citizens to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond.

Over 120 people participated in the virtual event ”Science is Wonderful” (Shkenca është e mrekullueshme) hosted by Marie Curie Ph.D. Fellow, Ornela Bardhi with presentations by Mirjan Topi and Keti Zeka, about life as an Albanian researcher.

If you weren’t able to follow the event live, you can now watch its recording: https://www.youtube.com/watch?v=txbWJPZH6Zk

We’re already looking forward to next year’s activities!

Për herë të parë këtë vit Shqipëria ishte pjesë e aktivitetit vjetor “Ditët e Kërkimit dhe Inovacionit nga BE” (22-24 Shtator 2020)!

Projekti “BE për Inovacionin” ishte një nga fasilitatorët e këtij eventi, i cili mbledh politikëbërësit, studiuesit, sipërmarrësit dhe qytetarët për të diskutuar dhe formësuar të ardhmen e kërkimit dhe inovacionit në Evropë e më tej.

Mbi 120 njerëz ishin pjesëmarrës të eventit virtual “Shkenca është e mrekullueshme” (Science is Wonderful) të moderuar nga kanditatja për PhD nga Instituti ‘Marie Curie’, Ornela Bardhi dhe me prezantime nga studiuesit Mirjan Topi dhe Keti Zeka, mbi jetën e studiusve shqiptarë.

Nëse nuk mundët të ishit pjesë e eventit, tani mund të shikoni regjistrimin e tij në Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=txbWJPZH6Zk

Ne presim me padurim aktivitetet e vitit të ardhshëm!

“Inspirational Cases of Entrepreneurship Teaching in Albania” – Masterclass series
January, 2022

“Inspirational Cases of Entrepreneurship Teaching in Albania” – Masterclass series

On January 27th, an online “experience sharing and networking” event, with the participation of professors teaching entrepreneurship related courses in various Albanian universities and students of Tirana Inc. Students Association, took place online. The academicians were invited to present actual cases of how they incorporate entrepreneurial learning in their courses: by bringing company use-cases into […]

View more
Tirana Inc. Official Kick-off
April, 2021

Tirana Inc. Official Kick-off

The Tirana Inc. Multi-university Incubation programme was officially launched on Thursday, 29th of April, through an online event, which was also livestreamed on Facebook. During the live kick-off, the attendees and viewers had the chance to learn more about the launch of applications for student start-ups, to join the Tirana Inc. programme; what to expect […]

View more
Loading
footer logo