News

European Innovation Council (EIC) Roadshow in Tirana

Today, the “European Innovation Council Roadshow” (EIC) stopped in Tirana, to hold an information session regarding the newest tools to support researchers and innovators, with special emphasis on private sector stakeholders (start-ups, SMEs, etc.).

The EIC 2019-2020 Work Programme provides for a financial allocation of about 2 billion Euros. The main support tools are the “Pathfinder”, which aims to promote interdisciplinary collaboration and research, as well as the “Accelerator” aimed at start-ups and entrepreneurs scaling up high-risk innovations.

A panel discussion, with the participation of Minister of State for Enterprise Protection Eduard Shalsi, Deputy Minister of Finance and Economy Dajna Sorensen, NASRI representative Mrs. Marsela Robo, researcher and beneficiary of Horizon 2020 Program Assist. Prof. Dr. Albana Halili and Dr. Luisa Prista, EASME Head of Department, was held during the event.

This event was promoted by the European Commission in cooperation with the European Delegation in Albania and with the support of the “EU for Innovation” project, which aims to strengthen the eco-system for innovation and start-up promotion in Albania.

To read more on the European Innovation Council, visit: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Sot, u ndal në Tiranë “Turneu i Këshillit Evropian të Inovacionit” (KEN) për të mbajtur një sesion informues lidhur me instrumentet më të reja në mbështetje të kërkuesve shkencorë dhe novatorëve dhe me fokus të veçantë tek aktorët e sektorit privat (si startup-et, NVM-të etj.).

Programi i punës i Këshillit Evropian për Inovacionin (KEN) parashikon një mbështetje financiare prej rreth 2 miliardë Euro për vitin 2019-2020. Instrumentët kryesorë për mbështetje janë “Pathfinder”, i cili synon promovimin e bashkëpunimit në kërkimin ndërdisiplinor, si dhe “Accelerator” drejtuar startup-eve dhe sipërmarrësve, të cilët duan të ndërmarrin iniciativa për biznese novatore me rrezikshmëri të lartë.

Pjesë e panelit të diskutimit në këtë aktivitet ishin Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Eduard Shalsi, Zv. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Dajna Sorensen, përfaqësuese e AKKSHI-t Znj. Marsela Robo, Assist. Prof. Dr. Albana Halili, hulumtuese e përfituese në Programin Horizon 2020 dhe Dr. Luisa Prista, Drejtuese e Departamentit të EASME në Bruksel.

Ky aktivitet u mundësua nga Komisioni Evropian në bashkëpunim me Delegacionin Evropian në Shqipëri dhe me mbështetjen e projektit “BE për Inovacionin”, i cili synon të forcojë ekosistemin e novacionit dhe të promovojë e nxisë krijimin e startup-eve në Shqipëri.

Për më shumë informacion rreth Këshillit Evropian të Inovacionit vizitoni: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme
August, 2021

Last month’s recap of Fundraising 101 Programme

The Fundraising 101 programme, powered by EU for Innovation has been carried on by Coolab & ICT Hub Venture for the past month. 5 Albanian star start-ups have participated in trainings on Startup Lifecycle and Fundraising Essentials as well as gaining insights and fundamental knowledge on fundraising, for their businesses. Next in the list, there […]

View more
Growpreneur Demo Day
January, 2022

Growpreneur Demo Day

The 2nd round of Growpreneur Acceleration Programme was finalized with a Demo Day, on January 27, after 3 intensive months of work. After partaking in the bootcamps, mentoring, and coaching sessions the ‘GROWstartups’ got to showcase the development of their businesses, in front of potential investors from all over the Balkans. All pitches were followed […]

View more
Loading
footer logo