news

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits two EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania

In the last days leading to the end of Europe Weeks 2021, European Union in Albania Ambassador Luigi Soreca, along with the accompanying Member States Ambassadors, made two stops to EU for Innovation funded start-ups in the south of Albania.

First, they visited Nena Farm in Lukove, where they tasted and tried the high-quality olive oil and olive products of the family-owned start-up, which has revitalized the hundred-year-old olive trees of the sea-side village through the latest technologies, but without forgetting the traditional methods passed through generations.

Next stop was in Ksamil, where they met with founder and guide Soraldo Nebo, who offers boat trips and degustation tours to tourists, at the mussel farms.

We’re proud of the unique ideas and amazing work these start-ups are doing to highlight the beautiful nature and resources of Albania!

Në ditët e fundit të Javët e Evropës 2021, Ambasadori i BE Luigi Soreca, së bashku me Ambasadorët e Shteteve Anëtare bënë dy ndalesa në projektet e financuara nga BE për Inovacionin në jug të Shqipërisë.

Së pari ata vizituan Nëna Farm në Lukovë, ku provuan vajin dhe produktet e ullirit me cilësi të lartë, të start-up-it familjar, i cili ka rivitalizuar pemët e ullirit qindra-vjeçare të fshatit buzë detit, përmes teknologjive të fundit, por pa harruar metodat tradicionale të trashëguara ndër breza.

Ndalesa tjetër ishte në Ksamil, ku Ambasadorët u takuan me themeluesin dhe guidën Soraldo Nebo, i cili ofron lundrim me varkë dhe ture degustimi për turistët, në impjanetet e kultivimit të midhjeve.

Jemi krenarë për idetë unike dhe punën e shkëlqyer të këtyre start-up-eve, të cilat nxjerrin në pah natyrën e mrekullueshme dhe burimet e vendit tonë, Shqipërisë së bukur dhe burimeve të Shqipërisë!

Launching of the Entrepreneurial University Masterclass
January, 2020

Launching of the Entrepreneurial University Masterclass

Yesterday, marked the official launch of the newest EU for Innovation support initiative, aimed at Albanian universities and their representatives. During an open event, our partners from Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) and Technology Transfer Centre at the University of Amsterdam, Erik Boer and Mirjam Leloux, presented the upcoming 6-month programme, which will contain a series of […]

View more
Social Network Analysis – results presentation
October, 2019

Social Network Analysis – results presentation

On Tuesday evening we met with Albanian ecosystem players and start-ups, at InnoSpace Tirana, to discuss the results of the Social Network Analysis, which was conducted over the summer. The SNA aims to map and better understand the linkages, connections and support mechanisms of the entrepreneurial ecosystem structure in Tirana. Follow us on Facebook and […]

View more
Loading
footer logo