news

Europe Weeks 2021 – Ambassador Soreca visits the EU for Innovation supported Korça Innovation & Technology Hub and meets with start-ups in Pogradec

Last weekend, during Europe Weeks 2021 festivities in the city of Korça, EU Ambassador to Albania, H.E Luigi Soreca and Dutch Ambassador H.E Guusje Korthals Altes, payed their first visit to the new Innovation & Technology Hub, a co-working, training & start-up incubation hub for freelancers, aspiring entrepreneurs, and start-ups in the region, which has been supported by EU for Innovation in framework of the ‘Regional Ecosystem Development’ programme for over a year.

Accompanied by the city’s Mayor, Mr. Sotiraq Filo, the Ambassadors toured the premises of the Hub and got to meet with Korça’s young entrepreneurs, freelancers, students of the trainings offered by the center and successful start-ups, such as Thurje Handmade.

Later the Ambassadors stopped in Lin, Pogradec, where they met with the Challenge Fund winners ‘Drones to Combat Caterpillars’, who are using the latest technologies to fight the pines processionary, and protect the pine forests in the region.

We hope the Ambassadors enjoyed meeting with the innovation ecosystem actors as much as we do working with them! Thank you for the visits!

Fundjavën e kaluar, përgjatë festimeve të Javët e Evropës 2021 në qytetin e Korçës, Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca dhe Ambasadorja e Hollandës, Guusje Korthals Altes, vizituan për të parën herë Qendrën e re të Inovacionit dhe Teknologjisë Korçë, një hapësirë bashkëpunimi, trajnimesh dhe inkubator për start-up-et, profesionistët e pavarur dhe sipërmarrësit aspirantë në rajon, e cila është mbështetur nga BE për Inovacionin në kuadër të programit ‘Zhvillimi Rajonal i Ekosistemeve’ prej një viti tashmë.

Të shoqëruar nga Kryetari i Bashkisë së qytetit, Z. Sotiraq Filo, Ambasadorët vizituan ambientet e Hub-it dhe u takuan me sipërmarrësit e rinj të Korçës, profesionistë të lirë, studentë të trajnimeve të ofruara nga qendra dhe start-up-e të suksesshme, si Thurje Handmade.

Më tej Ambasadorët u ndalën në Lin, Pogradec, ku u takuan me një nga fituesit e Challenge Fund ‘Drones to Combat Caterpillars’, të cilët po përdorin teknologjitë më të fundit për të luftuar procesionarët e pishave dhe për të mbrojtur pyjet e rajonit.

Shpresojmë që Ambasadorët t’i kenë shijuar takimet me aktorët e ekosistemit të inovacionit në Shqipëri, po aq sa ne punën me ta! Faleminderit për vizitën!

Visit of EU Ambassador Christiane Hohmann to Innovation in Tradition
August, 2022

Visit of EU Ambassador Christiane Hohmann to Innovation in Tradition

EU Ambassador Christiane Hohmann visted Meliha Zyberaj, founder of Innovation in Tradition. This start-up was supported by EU for Innovation, and is at the moment a success story in Vau i Dejës! After receiving a grant as a Challenge Fund winner, Meliha has employed other women of the area to produce handcrafts combining innovative techniques […]

View more
Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors
August, 2020

Start-up Deep Dive | Albanian Ecosystem Actors

EU for Innovation’s new programme, in collaboration with PIRATE.global, is bringing together eight ecosystem actors from Albania to discuss ecosystem development, community building and more, during workshops, group sessions and individual mentoring sessions. Till Ohrman, host of the first two workshops said: “The recipe for great start-up ecosystems is to focus on the entrepreneurs. That’s […]

View more
Loading
footer logo