news

EUROPE IS HERE: MeFol

History has shown that successful entrepreneurs start out young and to promote the entrepreneurship spirit ‘EU for Innovation’ has designed programmes, that are aimed to Albanian student universities, such as Tirana Inc. – the first multi-university incubator.

Ana Limani, with her start-up idea ‘MeFol’, a platform for digital therapy and mental health, is one of the 10 student-teams that after 100 days of incubation and trainings, will pitch for the big prizes on December 15th, during the Tirana Inc. Demo Day!

Historia ka treguar se sipërmarrësit e suksesshëm i kanë fillimet e tyre që në bankat e shkollës, e për të nxitur frymën e sipërmarrjes, projekti BE për Inovacionin ka hartuar programe që targetojnë pikërisht studentët e universiteteve shqiptare, si Tirana Inc. – inkubatori i parë multi-universitar.

Ana Limani, me startup-in e saj ‘MëFol’, një platformë për terapinë digjitale dhe shëndetin mendor, është një nga 10 ekipet studentore që pas 100 ditësh inkubacion dhe trajnime, do të prezantojnë idetë e tyre për të fituar një nga çmimet e mëdha më 15 dhjetor në eventin Tirana Inc. Demo Day!

iKorça Hackathon – Register Now
November, 2020

iKorça Hackathon – Register Now

Are you up for a new challenge? iKorça Hackathon is looking for innovative teams, which could improve the digitalization in Albania, especially in the city of Korça! Join us in this virtual event, on 11-13 December, to show us your talent! We have prepared 6 challenges that seek innovative solutions from your side! Get your […]

View more
We Make Future International Roadshow in Albania
March, 2023

We Make Future International Roadshow in Albania

We are happy to have supported and participated at ‘We Make Future’ International Roadshow in Albania, together with inspiring speakers, companies, investors, start-ups and talented professionals and artists. This was a concrete chance for the audience to meet like-minded people and become part of an international entrepreneurial and innovative community. The WMF International Roadshow happens […]

View more
Loading
footer logo