news

EUROPE IS HERE: Eco Social Farm

Eco Social Farm in Shkodra is not only an ecological farm and guesthouse, but also a fantastic supporter of groups in need.

Thanks to the EU for Innovation project, GO2 Innovation organization has provided to them consultancy for clean technology, training on culinary and service quality as well as mentoring to overcome the crisis caused by Covid 19.

Ferma Eko Sociale në Shkodër nuk është thjesht një fermë dhe bujtinë ekologjike, por edhe një mbështetëse fantastike e grupeve në nevojë.

Falë projektit BE për Inovacionin, organizata GO2 Innovation i ka ofruar konsulencë për teknologjinë e pastër, trajnime për kuzhinën dhe cilësinë e shërbimit, si dhe mentorim për të kapërcyer krizën e shkaktuar nga Covid 19.

Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”
March, 2021

Online workshop “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed”

The support of EU for Innovation project, to strengthen the innovative ecosystem in Albania, by establishing an incubator with a fabrication laboratory (FabLab) type facility, continues. On March 25th the 2nd online workshop themed “MAKERSPACE REFLECTIONS: Experiences, Models and Tools to Succeed” offered to Polis University, took place. Researchers, lecturers and enthusiasts who will get […]

View more
JAVA Bootcamp live-session, Korça
October, 2020

JAVA Bootcamp live-session, Korça

After weeks of online training, the JAVA Bootcamp had its first live-session, last Saturday in Korça. It was great finally meeting the participants with the trainers, and although the anti-COVID measures limited the interaction with each other, the energy and involvement in the training could be felt. Thank you all for a great weekend and […]

View more
Loading
footer logo